Här ska inga övergrepp ske

Efter skandalen på förskolan Humlan i Fittja har kommunen jobbat för att undvika att nya övergrepp ska inträffa.

Rotation av personal och öppnare lokaler är två viktiga åtgärder.

Det har gått ett halvår sedan två pedagoger på förskolan Humlan stängdes av från arbetet. Innan dess hade personal slagit larm om att de två i åratal utsatt barn mellan 1 och 3 år på en av avdelningarna för olika typer av övergrepp och kränkningar.

Skolinspektionen är nu i slutskedet av sin utredning som baseras på inlämnade uppgifter från åtta anställda på förskolan och kommunens utbildningsförvaltning. De anställda har beskrivit hur de två kvinnliga pedagogerna, som jobbat tillsammans i ett lag i många år på en av avdelningarna, dragit och slitit i barn, tvångsmatat barn tills de kräkts, skrikit, svurit och kränkt barnen fysiskt.

De två pedagogerna sade upp sig, men har också blivit polisanmälda av både föräldrar och utbildningsförvaltningen.

– Det är fortfarande misstänkta. Det är inte fastställt vad det rör sig om för brott, men rubriceringen i ett eventuellt åtal skulle kunna bli ofredande eller misshandel, säger åklagare Tanja Johansson.

Enligt åklagaren kommer utredningen att ta tid.

– Det är tidskrävande och komplicerat att sätta sig in i omfattningen eftersom det handlar om många barn under en lång tidsperiod. Det är heller inte lätt att tala med en tvååring. Men vi har inte hållit förhör med barn än och det är oklart om det kommer att bli några sådana.

Enligt de personer Lokaltidningen Mitt i talat med är stämningen på förskolan Humlan bra i dag.

– Det som hände var väldigt hemskt. Men det var inte hela förskolan det var problem med. Den nya verksamhetschefen verkar bra och det har förts in nya rutiner på förskolan, säger Fittjabon Patricia Palma som har barn på en av Humlans avdelningar.

Patricia Palma har inte hört att andra föräldrar flyttat sina barn från förskolan efter det inträffade. Den bilden bekräftas av både chefer och personal.

– Inte som vi fått veta. Snarare är det tvärtom. Jag har hört föräldrar säga att ”är det någonstans det här inte inträffar igen så är det på Humlan.”, säger Kerstin Andersson, områdeschef.

Hon och nya förskolechefen Sari Thunvall Karp berättar om de insatser som gjorts för att förhindra liknande händelser. Rotation av personal och samarbete mellan avdelningarna är två åtgärder.

– Personal från olika avdelningar jobbar mer tillsammans under dagen. Ingen avdelning boar in sig och sitter själva under en dag, säger Sari Thunvall Karp.

För att förhindra att det uppstår en osund kultur i ett arbetslag ska anställda också byta arbetslag efter en tid. Sådana byten kan ske från ett år till ett annat.

– Vi har större arbetslag nu. Samma personer ska inte jobba tio år tillsammans, säger Kerstin Andersson.

Förändringarna sker på alla förskolor i området.

Rent fysiskt har kommunen också försökt få bort slutna miljöer genom att hålla fler dörrar inomhus öppna.

På en del förskolor har dörrar som saknar fönster fått fönsterglas för att skapa insyn.

På förskolechefens dörr sitter numera telefonnummer till olika personer på kommunen dit personal och föräldrar kan vända sig med synpunkter och klagomål. Och en speciell utredare på kommunen har i uppgift att ta hand om muntliga och skriftliga klagomål.

– Jag upplever att det är fler som hör av sig efter att anslagen sattes upp, säger Kerstin Andersson.

Öppenhet är det nya ledordet på Humlan. Dörrar som varit stängda öppnas upp. Nya förskolechefen Sari Thunvall Karp berättar att förskolan också kommer att anställa flera förskolepedagoger för att öka kompetensen hos personalen.

Ingen avdelning boar in sig och sitter själva under en hel dag.sari Thunvall Karp