Min lokala hjälte

Rondell får facebooksida – ska smyckas för 400 000 kronor

Inom ett år är det tänkt att Salemborna ska kunna cirkulera kring ett folkligt förankrat konstverk.
Inom ett år är det tänkt att Salemborna ska kunna cirkulera kring ett folkligt förankrat konstverk.
Det är inte alla rondeller som kan skryta med en egen facebooksida.

Men när Salems kommun satsar upp till 400 000 kronor på att smycka rondellen vid Rönninge centrum så vill kommunen veta vad Salemborna tycker att ska hända med rondellen.

Det är möjligtvis Södertörns mest demokratiskt framtagna rondellkonstverk som ska ta form i rondellen vid nya Rönninge centrum. Tanken är att konstverket i rondellens mitt ska stå klart inom ett år och kommunen tänker lägga upp till 400 000 kronor på utsmyckningen som bilar, cyklister och andra trafikanter ska cirkulera kring.

Den här gången hoppas kultur- och fritidsnämndens ordförande Kristina Bjureklev Netzell (L) att klagomålen ska vara färre än när det abstrakta konstverket i Söderbyrondellen kom till för några år sedan.

– Efter Söderbyrondellen vände sig många till kommunen och tyckte att det varit en för sluten processs, säger Liberalernas Kristina Bjureklev Netzell.

Därför öppnar kommunen nu upp rejält. Genom en facebook-sida som startas för konstverket i rondellen ska Salemborna kunna lämna sina förslag för utsmyckningen och innan politikerna fattar beslut i september vill kultur- och fritidsnämnden att det hålls en offentlig omröstning så att politikerna ska kunna ta hänsyn till folkviljan.

– Det är dock viktigt att det blir ett konstverk som inte skymmer trafiken, säger Kristina Bjureklev Netzell.

En bidragande orsak till att allmänheten engageras vid rondellsmyckningen är också gensvaret i höstas då arrangörerna av nystartade Konstrundan i Rönninge lät samla in förslag för utsmyckningen av Rönninge centrum och gångtunneln vid pendeltågstationen.

– Insamlingen visade vilket engagemang det finns för att vara med och påverka i närmiljön, säger Kristina Bjureklev Netzell (L).

Salems kommun har nu lämnat över förslagen till byggherren Småa som ska lägga 300 000 kronor på utsmyckningen av nya Rönninge Torg. Kultur- och fritidsnämnden ska sedan godkänna företagets förslag på utsmyckning.

– Vi hoppas att Småa inspireras av förslagen som kommit in, säger Kristina Bjureklev Netzell.

Fakta

Så tas konstverket fram

Under våren startas en facebookgrupp där allmänheten får komma med förslag.

Det går också bra att ge förslag via mejl, brev och telefon.

En referensgrupp bestående av skolelever i Rönninge och representanter för Konstrundan, konstföreningen, hembygdsföreningen och kommunförvaltningen tittar på förslagen och tar fram en förslag på inriktning för konstverket.

Konstnärer får sedan komma in med förslag på konstverk utifrån referensgruppens idé.

I en öppen omröstning får allmänheten tycka till om förslagen.

I höst fattar politikerna i kultur- och fritidsnämnden beslut om vad som ska smycka rondellen i Rönninge.

Källa: Salems kommun