Matavfall från Huddinge ska driva biogasbilar

Matavfall från Södertörn ska snart omvandlas till fordonsbränsle i Gladö kvarn.

I förra veckan togs första spadtaget för den nya biogasanläggningen.

Hela 5 000 personbilar som kör 2 000 mil om året – så mycket biogas ska produceras i Huddinge när fabriken som tillverkar biogas står klar. Och allt ska gå till bilar.

I fjol togs en så kallad förbehandlingsanläggning, där matrester blir till en ärtsoppeliknande ”slurry”, i drift. Tidigare har slurryn körts i väg långt för att bli biogas.

När den nya biogasanläggningen står klar kommer hela produktionskedjan att ske lokalt.

Förra tisdagen togs det första symboliska spadtaget av förre statsministern Göran Persson, styrelseordförande i bolaget Scandinavian Biogas, som äger fabriken.

Snart ska matavfall från bland annat hushåll och butiker köras hit för att ruttna och bli till biogas.

– Tanken är att vi startar efter semestrarna 2015 och börjar leverera gas. Det är en liten startperiod eftersom maten först ska rötas innan den kan bilda metan, säger Michael Olausson, vice vd på Scandinavian Biogas.

Innan bilarna kan tankas krävs en del förbehandling. När maten malts ner till slurry åker den in i rötkammare i tre veckor.

– Det första som bildas är en rågas som innehåller 60 procent ­metan. Sedan renas det tills 97 procent är dugligt för fordonsbränsle, säger Michael Olausson.

Scandinavian Biogas har ett avtal med energijätten Eon, som i sin tur har avtal med bensinstationer. Biogasen som ska tillverkas är redan såld, trots att fabriken inte ens är byggd.

Bolaget uppskattar att det finns 20 000 biogasbilar i Stockholmsregionen.

– Det finns ett underskott på biogas och gasbilar är ju relativt koncentrerade till Stockholm och Mälardalen. Det här ökar tillgången till biogas på mackarna, säger Michael Olausson.

Enligt Scandinavian Biogas förväntas produktionen inte leda till någon nämnvärt ökad trafik genom Huddinge, bland annat ut på Lännavägen.

– Utöver dagens trafik så läggs det kanske till två tre lastbilskörningar per dag, säger Michael Olausson.

Fakta

50 000 ton mat ska ruttna

Södertörns biogasanläggning kommer att omfatta två rötkammare på 4 500 kubikmeter vardera.

Anläggningen ska ha kapacitet att behandla 50 000 ton matavfall per år.

Produktionen kommer att uppgå till åtta miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet per år.

Källa: Scandinavian Biogas