6 000 har skrivit på för Årstaskogen

Årstaskogen
Staden planerar att bygga 800-1 000 bostäder i Årstaskogen.
6 000 namnunderskrifter. Det har nätverket Bevara Årstaskogen samlat in.
Idag lämnas de över till Jan Valeskog (S), exploateringsnämndens ordförande.

Protesterna mot de planerade bostäderna i Årstaskogen växer. Nätverket Bevara Årstaskogen har samlat in 6 000 namnunderskrifter från människor som vill värna skogen.

– Vi har haft många pensionärer som har ställt upp dagligen och stått ute och samlat in namn, säger Leif Löf, engagerad i Bevara Årstaskogen.

I dag lämnas namnunderskrifterna över till exploateringsnämndens ordförande Jan Valeskog (S) i stadshuset.

Engagemanget för skogen fortsätter. På söndag den 22 oktober arrangerar nätverket ett möte för allmänheten på Årsta torg.

– Vi går sedan därifrån på en promenad genom skogen till Trollparken. Vi har även bjudit in Anders Tranberg från naturskyddsföreningen, säger Leif Löf.