Här släcker brandkåren – med diskmedel

En av brandmännen i färd med att spruta diskmedel i tidningscontainern tillsammans med släckningsvattnet.
En av brandmännen i färd med att spruta diskmedel i tidningscontainern tillsammans med släckningsvattnet.
Bildbeviset. Brian Kylén, vittne, upptäckte först när han tog fram bilderna att brandmännen använt diskmedel vid släckningsarbetet.
Bildbeviset. Brian Kylén, vittne, upptäckte först när han tog fram bilderna att brandmännen använt diskmedel vid släckningsarbetet.
Här tar brandkåren till diskmedel för att släcka branden.
Ett medel som gör vattnet blötare, och som uppenbarligen biter på mer än bara smutsig hushållsdisk.

Branden i tidningscontainern inträffade vid 17-tiden i onsdags, på Vargvägen i Saltsjö–Duvnäs.

Brian Kylén, granne, blev vittne till branden:

– Det var jag som ringde brandkåren, säger Brian Kylén.

Brian Kylén såg när brandmännen använde diskmedel för att släcka branden.

– Mannen med gasmasken höll yes-flaskan över vattenstrålen, säger Brian Kylén, och syftar på de bilder han tog på släckningsarbetet och som publiceras här ovan.

När Brian Kylén tog bilderna såg han inte att brandmännen hade en diskmedelflaska, det var först senare, när han tog fram bilderna, som han upptäckte diskmedelflaskan.

Han hade passerat platsen vid 17-tiden i onsdags, och trodde först att det var en granne som eldade.

Men så såg han att det brann i tidningscontainern.

– Lågorna slog upp.

Branden gjorde att det var varmt på platsen, säger Brian Kylén.

Per Tellander, operativ chef vid Södertörns brandförsvarsförbund, deltog inte själv vid släckningsarbetet men han bekräftar att brandkåren kan använda diskmedel vid släckningsarbete:

– Vattnet blir blötare. Det kan ha varit det som var orsaken. Diskmedel minskar vattnets ytspänning, säger Per Tellander.

Polisen fick in en anmälan om branden klockan 16.54. Bedömningen var att det inte förelåg någon spridningsrisk. Polisen överlät till brandkåren att sköta släckningsarbetet. Preliminärt fanns ingen misstanke om brott.