Här slutade flest lärare på Kungsholmen

Klastorpsskolan är den skola där flest lärare lämnat de senaste åren.
Klastorpsskolan är den skola där flest lärare lämnat de senaste åren.
På Klastorps- och Essingskolan försvann ungefär 45 procent av lärarna på två år. Här är listan över alla kommunala Kungsholmsskolor.

På två år har en tredjedel av alla grundskolelärare lämnat den kommunala skola de tidigare arbetade på. Det visar Mitt i:s unika granskning.

På Kungsholmen toppar Klastorps- och Essingeskolan, som är samma skolenhet, listan på skolor där flest lärare slutat mellan mars 2014 och mars 2016. Här försvann ungefär 45 procent av lärarna och till höstterminen också rektorn.

Philip Olsson är ny rektor på skolan som tillsammans med två nytillträdda biträdande rektorer bildar en helt färsk ledningsgrupp.

– Vi rekryterar för fullt just nu är och är nästan i hamn. Vi saknade tre lärare på Essingeskolan och en på Klastorp i början av hösten. Det är ett tufft läge att rekrytera, säger han.

Nummer två på listan är Rålambshovsskolan där 40 procent av de anställda lärarna lämnat. Rektorn Gunilla Olsson förklarar det dels med en grupp lärare som arbetat på skolan väldigt länge och nu är i 60-årsåldern.

– Om man har jobbat i 20 år tycker jag det är ganska rimligt att byta och de flesta av de här personerna hade jobbat väldigt länge, säger hon.

Den andra gruppen som slutat är de som fått anställning som förstelärare – och därmed också fått en löneökning – genom stadens satsning att få fler lärare ut till förorterna.

Gunilla Olsson menar dock att frågan inte är ett så stort problem på just Rålambshovsskolan. Man har lätt att locka till sig lärare och alla tjänster är nu fyllda.

– Men om man ser till hela staden och hela landet är lärarbristen ett jätteproblem, säger hon.

Att lärare byter skola ofta är ett nytt fenomen, men behöver inte vara negativt. I alla fall inte ur lärarens synvinkel. Det menar Johan Törnroth som är ordförande för Lärarförbundet i Stockholm.

Minska arbetsbördan och höj lönerna är hans recept för att få lärare att stanna kvar på skolorna.

– Rörligheten bland lärare har traditionellt sett varit väldigt låg. Många har varit kvar under en lång tid och man har därför inte ställt tillräckliga krav på lön och arbetsmässiga frågor, säger han.

– Men rörligheten medför också bekymmer. Det kan vara svårt att få till en ordentlig kollegial utveckling och ett annat bekymmer är att det är en väldigt hög rörlighet i skolor i utanförskapsområden, fortsätter Johan Törnroth

Fakta

Så många försvann på Kungsholmen

Så många lärare (i procent) försvann från Kungsholmens grundskolor mellan mars 2014 och mars 2016.

Klastorp-Essinge skolor: 45 procent

Rålambshovsskolan: 40 procent

Kungsholmens grundskola: 37 procent

Eiraskolan : 33 procent

Kristinebergsskolan: 24 procent

Så gjordes undersökningen

Mitt i tog del av personallistor över alla anställda lärare på Stockholms kommunala grundskolor för mars 2014 och mars 2016. Vi jämförde listorna för att se vilka lärare som både förekom i samma lista och arbetade på samma skola.

Bara fast anställda lärare är med i undersökningen, vikarier har plockats bort. De skolor där antalet lärare har minskat kraftigt på grund av omorganisationer har undantagits ur statistiken.