Här står bron klar i väntan på tvärbanans hållplats

Bron för tvärbanan vid Bromma Blocks har redan påbörjats.
Bron för tvärbanan vid Bromma Blocks har redan påbörjats.
Utanför Bromma Blocks har bron för tvärbanans hållplats redan börjat byggas. För Bromma Blocks är det ”olyckligt” om byggstarten skjuts upp, säger Rikard Andersson, fastighetschef i Bromma Blocks.

Byggstarten av tvärbanas Kistagren var planerad till 2017. Bron där stationen mellan Bromma flygplats och Bromma Blocks ska ligga är redan anlagd. Bromma Blocks fick så sent som i januari 2016 bygglov till en stor utbyggnad på 16 000 kvadratmeter. Utbyggnaden ska få en stor huvudingång riktad mot hållplatsen. Att tvärbanans framtida Kistagren får en station i direkt anslutning utbyggnaden av gallerian kan förstås ge fler kunder till Bromma Blocks.

– Ju tidigare vi får den, desto bättre, säger Pauline von Troil, Bromma Blocks centrumchef.

Men nu kan byggstarten av tvärbanans Kistagren komma att försenas med fem år på grund av att lanstinget saknar pengar. Tidigare var byggstarten planerad till 2017.

– Det har ju varit så här, byggstaten har senarelagts och förskjutits hit och dit. Vad det innebär för oss om den försenas ytterligare vill jag inte ens spekulera i. Vi klarar oss, det gör vi ju också idag, säger Pauline von Troil

Jan Tigerström (M), vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, tycker att det är negativt för Bromma om Kistagrenen försenas.

– Spontant skulle vi se att den linjen kom till så snart som möjligt, inte minst med tanke på Annedal, Bromma Blocks och Brommaflyget, säger han.

– För Bromma flygplats vore det bra med bättre kommunikationer, säger han.

Läs mer om tvärbanans Kistagren här.