(rubrik saknas)

Fakta

Här tänds några av eldarna

Nyckelviken: Programmet startar klockan 19.45, elden tänds 20.30.

Älta: Fackeltåg startar klockan 19.30, elden tänds 20.00.

Fregattbacken, Boo: Programmet börjar klockan 18, elden tänds 19.00.

Observera att långt ifrån alla som arrangerar majbrasor anmäler detta.

Källa: Nacka kommun, ­arrangörerna