ANNONS

Här tas flest för narkotikabrott

Dalarövägen
Dalarövägen, främst delen vid Gålö, är tillsammans med Vallavägen de adresser där det anmälts flest narkotikabrott i Haninge i år.
Vallavägen i Handen är tillsammans med Dalarövägen, främst delen vid Gålö, de adresser där det anmälts flest narkotikabrott i Haninge i år.
Vallavägen i Handen är tillsammans med Dalarövägen, främst delen vid Gålö, de adresser där det anmälts flest narkotikabrott i Haninge i år.
Vallavägen och Dalarövägen.

Det är adresserna med flest narkotikabrott i Haninge i år.

– Jag tror det är mycket lättare att upptäcka narkotika i flerbostadshus än i enbostadshus, säger Lars-Göran Rehn vid polisen.
ANNONS

Det är känsligt att peka ut enskilda adresser som belastade med narkotikabrott. Boende, skolor och affärer på adresserna som aldrig haft med narkotika att göra kan känna att publiceringen är orättvis.

Mitt i Haninge har ändå bedömt att det ligger i allmänhetens intresse att veta på vilka adresser flest narkotikabrott anmäls i Haninge. Bortsett från långa Nynäsvägen, som har 18 anmälda brott i år men som är spridda över en väldigt lång sträcka, visar vår kartläggning att Vallavägen i Handen och Dalarövägen, främst delen vid Gålö där ett lågtröskelboende ligger i närheten, ligger i topp med 15 narkotikabrott vardera, hittills i år.

Men Lars-Göran Rehn, operativ koordinator vid Haningepolisen, tycker att narkotikabrottsstatistiken är komplex.

– Det kan vara så att det så frekvent förekommer narkotikabrott på vissa adresser att det blir så uppmärksammat bland boende att de polisanmäler mer, säger han.

Han understryker också att det är lättare att upptäcka narkotikabrott i flerfamiljshus än i enbostadshus.

– En boende kanske rätt lätt känner grannens cannabisdoft i ett trapphus, men inte om personen bor i enbostadshus. Men det har också med tillfällen att göra, att vi lyckats på vissa adresser vi fått underrättelser om. Själva förekomsten av narkotika tror jag är ganska spridd i Haninge, säger Lars Göran Rehn.

Det kan också finnas stora lokala mörkertal, till exempel i Jordbro, om vi får tro polisen.

– Jordbro är lite slutet för oss, det är inte jättevanligt att vi får underrättelser om narkotika härifrån, säger Lars-Göran Rehn.

Längs Moränvägen, gatan med näst mest anmälda narkotikabrott, ligger Jordbro kyrka. Flera personer berättar för Mitt i om ungdomar som mer eller mindre öppet stått i närheten av kyrkan och köpt, sålt och missbrukat narkotika – något som ska ha pågått en längre tid. Platsen är undanskymd.

ANNONS

– De som stått här har börjat ta sig upp i backen intill nu. Jag har pratat med polisen fem gånger om detta och sagt att de måste ta den här platsen på allvar, men polisen har nästan alltid sagt att de saknar resurser, säger en Jordbrobo till Mitt i Haninge.

Som tidningen berättade i förra veckan har antalet anmälda narkotikabrott i kommunen under 2016 minskat med över 22 procent jämfört med motsvarande period förra året. Enligt både polis och socialtjänst vi talat med antas minskningen av anmälningar bero på att Haningepolisen just nu inte kommer åt narkotikabrotten i samma utsträckning som tidigare.

Av 354 anmälda narkotikabrott hittills i år har 56 procent rört eget bruk, resterande del innehav.

Fakta

Här har flest narkotikabrott anmälts under 2016

1. Dalarövägen, (Gålö/Handen/Dalarö) och Vallavägen (Handen): båda 15

2. Moränvägen/Jordbro centrum, (Jordbro): 13

3. Eskilsvägen, (Handen): 12

4. Centrumvägen/Västerhaninge centrum, (Västerhaninge): 11

5. Södra Jordbrovägen, (Jordbro): 11

6. Bokstigen, (Västerhaninge): 9

7. Tvillingarnas gata, (Brandbergen): 8

*Statistiken gäller 1 januari-15 juni. Vid ett mindre antal anmälda narkotikabrott har bara postadressen angetts i anmälan och dessa anmälningar har Mitt i inte tagit med i statistiken

Motsvarande period (1 januari-15 juni) för 2015:

1. Ringvägen, Västerhaninge: 25

2. Dalarövägen, (Gålö/Handen/Dalarö) och Vallavägen, (Handen): båda 20

3. Stenbockens gata, (Brandbergen): 17

4. Centrumvägen/Västerhaninge centrum, (Västerhaninge): 14

5. Sågenvägen, (Vendelsö): 12

6. Norra Kronans gata, (Brandbergen) och Runstensvägen, (Handen): båda 11

7. Tungelstavägen, (Tungelsta/Västerhaninge): 10

Källa: Polisen