(rubrik saknas)

Fakta

Här testas ipads

Källa: Utbildningsförvaltningen