Här tvingas flest kvinnor gömma sig

Skyddat boende.
Enskede-Årsta-Vantör placerade 64 kvinnor i skyddat boende under 2015. Det är i särklass flest i hela stan.
Relationsvåldsteam EÅV.
"Det är väldigt mycket våld i den här stadsdelen", säger Linn Moser, vid relationsvåldsteamet.
Enskede-Årsta-Vantör placerade 64 kvinnor i skyddat boende under 2015. Det är i särklass flest i hela stan. Södermalm, som har flest invånare, placerade fyra.
– Det är väldigt mycket våld i den här stadsdelen, säger Linn Moser på stadsdelens relationsvåldteam.

Enskede-Årsta-Vantör är den stadsdel som placerar i särklass flest kvinnor på skyddat boende. Stadsdelen är den nästa största i Stockholm sett till invånarantal, men sticker ändå ut. Förra året gav man skydd åt 64 kvinnor. Det ska jämföras med fyra på Södermalm, som är den stadsdel som har flest invånare.

– Det är väldigt mycket våld här. Och mycket grovt våld, säger Linn Moser tillförordnad biträdande enhetschef för relationsvåldsteamet i Enskede-Årsta-Vantör.

Fakta

 

Hon poängterar att våldet finns i alla socioekonomiska grupper, men att det kan hänga ihop med en särskild utsatthet som kriminalitet, arbetslöshet, missbruk och psykisk ohälsa.

– Våld i nära relationer finns överallt. Men det kan vara så att kvinnor på Södermalm har andra resurser och ett annat kontaktnät. Och man vänder sig kanske någon annanstans än till socialtjänsten, säger hon.

Vid alla relationsvåldsärenden görs en riskbedömning och många av relationsvåldsteamets klienter i stadsdelen får den högsta nivån.

– Det är inte ovanligt med vapen. Det är mycket knivar, men det kan även vara andra vassa föremål som används. En del har också skjutvapen eller rör sig i kriminella kretsar och kvinnan vet att mannen eller hans vänner har tillgång till vapen, säger Linn Moser.

Enskede-Årsta-Vantör toppar statistiken både när det gäller anmälningar om våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning. När det gäller antal våldsutsatta personer som är kända av socialtjänsten i förhållande till invånarantal ligger dock stadsdelen på fjärde plats.

Fakta

En förklaring till att EÅV har många placeringar på skyddat boende kan också vara att det finns ett relationsvåldsteam, vilket drygt hälften av stadsdelarna har. Det gör att man har blivit duktigare på att upptäcka våld och hjälpa dem som utsatts för våld.

– Det finns en stor okunskap om våld i nära relationer i samhället och inte minst inom myndighetssverige. Det är inte ens en obligatorisk kurs på socionomutbildningen, säger Linn Moser.

Socialtjänstförvaltningen på stadsdelen kommer att vidareutbildas under hösten. Det gäller att handläggare i andra frågor lär sig att vara uppmärksamma på tecken. Om man misstänker att någon utsätts för våld kan hon eller han erbjudas kontakt med relationsvåldsteamet.

– Förutom att arbeta med skydd till våldsutsatta vuxna hjälper vi till med rådgivning, stödsamtal och praktisk hjälp. Vi lägger ner enormt mycket tid på att hitta nya bostäder åt våra klienter, vilket är viktigt för en långsiktig lösning.

Teamet kommer också i kontakt med en hel del hedersrelaterat våld. Men det finns ingen statistik över hur utbrett det är och de tror att mörkertalet är stort.

– Det talas ofta om de unga flickorna, men även mammorna lider ofta mycket. Det är oerhört svårt att lämna en sådan relation. Man måste då ta avstånd från en hel släkt och kan aldrig ta kontakt med dem igen.

Våldet kostar samhället stora pengar och det är dyrt med skyddat boende. Boende för en ensam kvinna utan barn kostar upp till 2 000 kronor per dygn och ofta mellan 40 000 till 50 000 kronor i månaden.

Läs mer: ”Han blev lugn av att slå”.