Här vill de bygga 5000 nya bostäder

Ett fastighetsbolag har ansökt om att bygga 5000 bostäder mellan Helenelund och Kista.
Ett fastighetsbolag har ansökt om att bygga 5000 bostäder mellan Helenelund och Kista.
Ett fastighetsbolag vill bygga 5000 nya bostäder mellan Helenelund och Kista.

Tre av husen är rejält höga - 145 meter som mest, rapporterar Dagens Nyheter.

Visionen om bostäder mellan Helenelund och Kista har fått nytt blod.

Nu har bolaget RSS Nordic Holding ansökt hos Sollentuna kommun och Stockholms stad om ett planprogram och markanvisning för området mellan de två stadsdelarna.

Ansökan omfattar 600 000 kvadratmeter bruttoarea (summan av ytan på alla våningsplan). Knappt två tredjedelar av ytan är tänkt att bli bostäder, något som skulle ge 5000 nya bostäder.

100 000 kvadratmeter ligger på Sollentuna-sidan, och av dessa står bostäder för 75 000 kvadratmeter.

– Det är ett väldigt stort projekt. Vi vill bygga en levande stad och länka ihop de båda stadsdelarna, säger arkitekten Pontus Lomar till Dagens Nyheter.

Om förslaget blir verklighet kommer Victoria Tower, med sina 120 meter, inte längre att vara områdets högsta hus. Tre av husen i förslaget är rejält höga, och det högsta mäter hela 145 meter.