Här vill grannarna ha kameror eller farthinder

Många bilister håller inte 30 på huvudleden Dånviksvägen, menar invånare som bor i närheten.
Många bilister håller inte 30 på huvudleden Dånviksvägen, menar invånare som bor i närheten.
Boende på flera håll i Botkyrka och Salem kräver insatser mot fortkörande bilar och lastbilar.

Senaste varningen kommer från Dånviks­vägen i Rönninge där de boende är oroliga för både barn och egendom.

Det är 30 kilometer på sträckan i dag. Men de boende tätt intill Dånviksvägen tycker att bilisterna är för dåliga på att hålla hastigheten.

– Trafiken har ökat. Det är också tunga lastbilar som passerar, ibland i 50–60 kilometer i timmen, säger Kjell Åkerstedt som bor vid vägen.

Dånviksvägen är en huvudled som går från Rönninge centrum, förbi sjön Flaten och vidare mot sydvästra Rönninge.

Här har de boende gjort gemensam sak. De vill se antingen fartkameror eller avsmalning på något ställe på sträckan. De varnar för att husen som ligger på gammal sjöbotten skadas av trafikens vibrationer. Men det bor också barn längs med vägen.

– Vi är rädda att det ska ske en olycka, säger Kjell Åkerstedt.

Nu ska kommunen undersöka om sträckan behöver någon form av åtgärd. Varningarna från de boende behöver dock inte leda till åtgärder från kommunens sida, det fick boende i Söderby park erfara.

– När vi gjorde mätningar kunde vi inte komma fram till att det fanns något större problem med fortkörning, säger Anders Öttenius, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Några större insatser för nya fartdämpande åtgärder har inte Salems kommun i dag, förutom en refug och ett övergångsställe på Sandbäcksvägen i Rönninge.

– I övrigt har vi både fasta och mobila ”blink-skyltar” inom kommunen, för att uppmärksamma bilisterna på hastighetsbegränsningen, säger Öttenius.

I Botkyrka har det kommit en del liknande klagomål från Vattravägen, Tomtbergavägen och Flottiljvägen de senaste åren.

– Men fortkörningen är i första hand en polisiär sak, säger trafikplanerare Ebrahim Zadeh som dock flaggar för att åtgärder ska komma på Flottiljvägen i Riksten och senare på Tomtbergavägen i Norsborg.

På några ställen har kommunen tagit bort fartgupp. Bland annat på KP Arnoldssons väg efter att Arbetsmiljöverket hotat bussbolagen med böter om de trafikerade vägen.

– Guppet riskerade att ge busschaufförerna ryggproblem, säger Ebrahim Zadeh.

Fakta

Vägar där man krävt åtgärder

Botkyrka

Vattravägen, Uttran

Flottiljvägen, Riksten

Tomtbergavägen, Norsborg

Salem

Söderby Parks allé

Dånviksvägen