Här vill (S) bygga torn i 30 våningar

Precis intill Dalvägen tänker sig (S) att det nya T-tornet ska ligga.
Precis intill Dalvägen tänker sig (S) att det nya T-tornet ska ligga.
En 30-våningsskrapa med 300 hyresrätter. Det vill Socialdemokraterna bygga ovanpå den nya tunnelbaneuppgången i Arenastaden.

– Det skulle heta T-tornet, och vara en tydlig markering var den nya uppgången ligger. Ett landmärke, säger Martin Eliasson (S), 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Zlatanskrapan i Arenastaden kan få konkurrens. En straffspark bort, intill Dalvägen, vill socialdemokraterna i Solna bygga ytterligare ett landmärke.

Den nya 30-våningsskrapan skulle heta T-tornet, för att tydligt markera den nya tunnelbaneuppgången från gula linjen.

– Det skulle bli lite högre än hotellet, säger Martin Eliasson (S), 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Eliasson menar att eftersom man inte kan bygga så tätt som planerat intill Dalvägen, eftersom det behövs markyta för att kunna utrymma Friends arena, så får man istället bygga på uppåt.

– Markytan tas ju ändå i anspråk, så varför inte bygga på höjden? Arenastaden har redan idag en hög exploateringsgrad. Man skulle kunna bygga högre än sex eller sju våningar även i andra delar av kvarteret.

Skyskrapan skulle bestå av hyresrätter.

– Jag tycker att man ska bygga hyresrätter, allt annat som har byggts i Arenastaden är bostadsrätter. Det är viktigt att det finns blandade upplåtelseformer.

– Varför inte låta Signalisten eller någon annan fastighetsägare få titta på detta? fortsätter han.

Att bygga högt kan vara svårt i redan befintliga områden, på grund av skuggning och regler från myndigheter. Men framöver bör man titta på möjligheterna, menar han.

– När vi planerar nya större projekt ska man absolut titta på om man kan bygga högt, slår han fast.