Hård allianskritik mot flickförslaget

Även ensamkommande pojkar ska vara välkomna till Österåker i fortsättningen, anser Migrationsverket.
Även ensamkommande pojkar ska vara välkomna till Österåker i fortsättningen, anser Migrationsverket.
I förra veckan avvisade Migrationsverket Österåkers begäran om att ta emot ensamkommande flickor framöver.

Samtidigt fick Michaela Fletcher (M) kritik för hanteringen av flickförslaget.

– Brevet var olyckligt formulerat, säger Sofia Almgren (L).

Det blev en het debatt, både i sociala medier, på radio och tv, efter kommunalrådet Michaela Fletchers förslag att Österåker framöver skulle ta emot ensamkommande flickor.

Migrationsverket avvisade önskemålet, dels med anledning av att kommunen redan har ett avtal om att ta emot pojkar och dels för att det främst kommer pojkar till Sverige.

– Det var olyckligt. Sett mot bakgrund av att vi hittills tagit emot 141 ensamkommande pojkar och män och endast tre flickor såg vi en möjlighet att motverka en sned könsfördelning, sa Michaela Fletcher (M) i ett pressmeddelande efter beskedet.

I brevet till Migrationsverket började Michaela Fletcher med att skriva att kommunen ville ta emot flickor framöver. Först längre ner i brevet skrev hon att Österåker hade ett boende förberett för 28 flickor.

Denna formulering får kritik från allianshåll. I ett Facebookforum skrev Sofia Almgren (L), ledamot i kommunala ungdomsrådet, att brevet var otroligt dumt skrivet, då det kan tolkas som att kommunen bara vill ta emot flickor.

– Det var inte det Alliansen kom överens om. Vi kom överens om att erbjuda plats för flickor på det här HVB-boendet vid sporthallen. Men nu kan man tolka brevet som att vi inte vill ta emot pojkar. Det var olyckligt, säger Sofia Almgren till Mitt i.

Michaela Haga (C), politiker i kommunstyrelsen, konstaterar också att det var ett HVB-boende för flickor som Alliansen ställde sig bakom.

– Jag har inte efterfrågat bara flickor. De som behöver hjälp ska få det, säger hon till Mitt i.

Michaela Fletcher anser dock att hon förankrat brevet hos alliansen.

– Jag upplever att vi förankrade frågan om ett boende för flickor, säger hon.

Socialdemokraterna var kritiska till att förslaget inte togs upp i kommunens beredskapsutskott veckan innan det skickades i väg. Partiet får stöd av Arne Ekstrand, KD-ledamot i kommunstyrelsen.

– Hade man haft lite fingertoppskänsla hade man förstått att den kritiken skulle komma. Det finns ett värde i att både alliansen och oppositonen är eniga i flyktingfrågor. Det var synd, säger han.

Enligt Michaela Fletcher fanns dock ingen tid att vänta på nästa utskottsmöte, då hon ville kunna förebereda boendet för flickor så att det kunde stå klart för inflyttning 1 mars.

– Jag hade inte förankrat förslaget hos alliansen när det var utskottsmöte. Det här är ingen principiellt viktig fråga. Det handlade bara om att få jämnare könsfördelning, säger hon.

Läs även: Migrationsverket säger nej till flickförslaget

Österåker vill ta emot ensamkommande flickor