Tuff konkurrens om skolplatserna på Kungsholmen

barn gymnasitik
I höst är det dags för barnen födda 2013 att packa ryggsäcken och ta sig till skolan.
7 av 10 barn som sökt förskoleklass på Kungsholmen fick sitt förstahandsval – vilket är färre än snittet i stan.
I innerstan är konkurrensen om platserna värst i hela kommunen.

I innerstan finns många barn som ska börja förskoleklass i höst som inte fått den skola de valt, visar antagningsstatistik från Stockholms stad.

På Kungsholmen fick 69 procent sitt förstahandsval, 88 procent fick något av sina tre sökta alternativ.

Det är färre än snittet i stan, och beror på att vissa skolor i innerstan har extremt högt söktryck från både närområdet och de som bor längre bort, enligt Stockholms stad.


Så många fick sitt förstahandsval

Andel barn som fyller sex år i år och ska börja förskoleklass till hösten, fördelat per stadsdelsnämnd. 

Källa: Stockholms stad


Om ens barn inte fått en plats på den skola man sökt står man ändå inte helt lottlös, utan får en plats inom två kilometer från bostaden.

– Alla elever är garanterade en plats i en kommunal grundskola nära hemmet, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Av totalt 10 430 barn i hela Stockholm har 79 procent (8 269 barn) fått sitt förstahandsalternativ. Det är något färre än de senaste tre åren, då andelen var 81 procent.

Det kan delvis bero på att fler aktivt har sökt förskoleplats. 94 procent av alla som sökt i Stockholm har fått något av sina tre önskemål.

Närhetsprincipen avgör

I urvalet har man  tillämpat närhetsprincipen, som går ut på att alla elever ska få så nära som möjligt till skolan.

– Med hjälp av it-stödet blir avståndsberäkningar väldigt precisa, vilket ökar transparensen och rättssäkerheten i besluten, säger Patrik Sätterberg, handläggare på utbildningsförvaltningen.


Så funkar närhetsprincipen


Fakta

Viktiga datum

  • 1 april: Sista dagen att tacka ja till platsen
  • April-augusti: Eventuella reservplatser kan sökas