Hård kritik från föräldrar efter beskedet om förskolekrisen

Skogsmarkens förskola kan tvingas läggas ner till hösten.
Skogsmarkens förskola kan tvingas läggas ner till hösten.
Föräldrarna på Skogsmarkens förskola riktar hård kritik mot stadsdelens förslag på lösning på förskolekrisen på Stora Essingen.

Splittra barngrupperna och nya pedagoger är inte en bra lösning för barnen, enligt föräldrarna som menar att stadsdelen inte tar till sig förslagen på alternativa lösningar.

Mitt i Kungsholmen berättade i onsdags om stadsdelsförvaltningens förslag på lösning av den förskolekris som råder just nu på Stora Essingen. Två av tre förskolor på ön hotas av nedläggning på grund av att bygglov överklagats av grannar.

Enligt förvaltningen finns det inga andra lediga lokaler på Stora Essingen. I stället har man meddelat föräldrarna att barnen på Skogsmarkens förskola, som kan läggas ner till hösten, har förtur till Kungsholmens andra förskolor.

Men det beskedet nöjer sig inte föräldrarna med.

– Det är otroligt olyckligt efter otaliga möten och dialoger med förvaltningen, där föräldrarna varit väldigt tydliga med att det viktigaste för barnen är att kunna vara kvar på Stora Essingen och att acceptansen för alternativa lösningar varit stor.

Enligt henne kom beskedet som en chock i onsdags efter att de för bara någon vecka sedan suttit i dialog med stadsdelen.

– Vi har kommit med flera kreativa förslag. Sedan slår de helt plötsligt igen dörren för allt vi har diskuterat, säger hon.

Ett av förslagen från föräldrarna har varit att använda sig av så kallade förskolebussar, alltså en mobil förskola som man kan använda som utgångspunkt på en passande plats, exempelvis en park, en annan förskola eller en parklek.

En sådan skulle kunna ta in 22 barn men fungerar inte för de allra minsta. En sådan buss finns också tillänglig, men förvaltningen har avfärdat den lösningen eftersom det inte löser hela problemet på ett bräde. Det vänder sig föräldrarna emot.

– En buss skulle kunna lösa det för 22 barn, sedan finns det säkert vissa föräldrar som vill flytta sina barn till en annan förskola på Kungsholmen och några som börjar i skolan. Man skulle komma en bit på vägen och situationen skulle bli bättre, säger representanten från föräldrarådet.

Oron är nu stor bland föräldrarna, berättar representanten för förskolerådet.

– Hur kan en splittrad förskoleklass, nya lärare, nya kompisar och en ny miljö vara det bästa alternativet för barnen?

Oron rör även framtiden för Stora Essingen.

– Vi undrar vad man ser för framtid på Stora Essingen för barnfamiljer. Vilka ska bo här egentligen om 120 förskoleplatser försvinner och vad har man för plan? Hur jobbar man egentligen på lång sikt för att ändra på detaljplanerna och få till fler förskolor, eller sitter man bara och väntar?

Enligt tf. avdelningschef för förskolorna på Kungsholmen Göran Sjöqvist är inte en förskolebuss något alternativ.

– Vi är fortfarande inne på huvudspåret att vi får vara kvar på förskolan i ett år. Ett alternativ till det är att barnen får gå före i förskolekön.

Varför är en buss inget alternativ?

– Eftersom det är inte löser problemet.

Föräldrarna kritiserar förvaltningen för att kommunikationen har varit bristfällig och att det senaste beslutet kom hastigt. Hur ser du på det?

– Beslutet att komma med en alternativ lösning var något som man efterfrågade på det senaste föräldramötet. Informationen om de olika besluten har också kommit till oss på vägen. Senast i slutet på februari fick vi definitivt besked om att länsstyrelsen gett överklagan rätt. Sedan dess har vi jobbat parallellt på olika sätt att lösa situationen.