Hård kritik mot de nya riktlinjerna

Kommunens skärpta krav på ideella verksamheter möter hård kritik.

– Jag tycker att det är ett orimligt krav och ett olyckligt beslut som jag inte kan stå bakom, säger Arvid Molin (MP), ledamot i omsorgs- och socialnämnden.

Kritik riktades mot förslaget redan innan beslutet fattades. Frågan var den 23 februari uppe på omsorgs- och socialnämndens möte. Då återremitterades ärendet och majoriteten fick i uppdrag att återkomma med en konsekvensanalys till nästa möte.

– Vi bad om en konsekvensanalys, men majoriteten återkom i stort sett med samma skrivelse och det gör beslutet i högsta grad väldigt otydligt. Kravet som ställs är orimligt. Vi pratar om frivilliga som redan lägger ner tid och engagemang, det är en motprestation i sig, säger Arvid Molin.

Däremot tycker han att det är viktigt att ställa krav.

– Men man kanske ska ha rimligare motprestationskrav och formulera sig på ett sätt som är mer morot än piska. Självklart behöver man ställa krav för att säkerställa att pengarna kommer till nytta, men det är något som sker i den här processen när man ansöker om bidrag och jag har fullt förtroende för att vår förvaltning kan göra en rimlig bedömning.

Den högst ansvariga politikern är Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Hon kan förstå att beslutet får kritik.

– Jag förstår att det här är kortsiktigt jobbigt för organisationer som hittills fått hundra procent i bidrag från förvaltningen men vi har många olika föreningar som vill ha bidrag från oss och vi har inte en oändlig summa pengar. Från majoritetens sida tycker vi att det är viktigt att vi inför samma riktlinjer för hela sammanslagna omsorgs- och socialnämnden så att det blir tydligt och transparent vilka regler som finns för de föreningar som vill söka bidrag, säger hon.

Finns det risk för att verksamheter tvingas lägga ner?

– Nej, det tror jag inte. Vi ska ge det hjälp och stöd som verksamheterna efterfrågar och ska i en övergångsperiod hjälpa dem att söka och hitta bidrag, säger Birgitta Sköld.

Nu ska kommunen lägga en budget för ideella verksamheter, något som tidigare saknats.

– Vi måste värna om våra skattepengar. Vi tycker inte att det är rätt att en förening förlitar sig till hundra procent på bidrag från förvaltningen, hur viktig verksamhet de än bedriver. De måste kunna få in bidrag även från andra bidragsgivare, säger Birgitta Sköld.

Arvid Molin håller med om det är viktigt att se över hur bidragen fördelas.

– Det är samtidigt viktigt att betona att nämnden inte på något sätt ska bolla över sitt ansvar i välfärden på frivilliga aktörer. De frivilliga ska komplettera nämndens verksamhet, inte ersätta den, säger han.

På samma nämndsammanträde som beslutet om de nya riktlinjerna för bidrag till ideella verksamheter fattades presenterades även en rapport om våldsutsatthet som Lidingö stad låtit genomföra. Läs mer om undersökningen här.

Fakta