Mäklare varnas för lockpriser

En fastighetsmäklare från Kungsholmen varnas för att ha använt sig av lockpriser. Enligt Fastighetsmäklarnämnden har mäklaren vid flera tillfällen använt sig av alldeles för låga utgångspriser.

Fastighetsmäklarnämnden har granskat prissättningen i 23 av mäklarens förmedlingar. Man har kommit fram till att hon vid 18 tillfällen använt sig av utgångspriser som markant skilt sig åt från lägenheternas slutpriser. I tre fall har prisskillnaden mellan utgångspris och slutpris varit över 40 procent.

Eftersom kvinnan i stor omfattning angett utgångspriser som väsentligt avviker från köpeskillingen anser Fastighetsmäklarnämnden att hennes agerande stridit mot god fastighetsmäklarsed.