Hårdare krav på postutdelningen i Tullinge

Var är posten? Det undrar många Tullingebor.
Var är posten? Det undrar många Tullingebor.
Post- och telestyrelsen har haft möten med PostNord och Bring där man diskuterat utdelningsproblemen i Tullinge.

– Det här är inte en acceptabel situation, säger enhetschefen Olof Bjurö.

Mitt i Botkyrka-Salem berättade nyligen om postkaoset i Tullinge. Viktiga sjukhusbrev och räkningar kommer inte fram i brevlådan och efter den senaste artikeln har flera läsare i Botkyrka berättat att de också drabbats av utebliven post. I Tullinge har problemen pågått en längre tid och Olof Bjurö som är enhetschef på Post- och telestyrelsen (PTS) berättar att myndigheterna haft ögonen på både PostNord och Bring Citymail.

Klagomål har inkommit mot båda företagen och i torsdags hölls ett möte med PostNord för att diskutera problemen. Olof Bjurö berättar att bristerna i utdelningen orsakats av bemanningsproblem och sjukskrivningar.

– Det här är inte en acceptabel situation och vi kommer att göra ett tillsynsbesök i Tullinge nästa vecka för att se hur det ser ut på plats, berättar Olof Bjurö.

Post- och telestyrelsen kommer att se över arbetsförhållandena och prata med ansvariga på plats. Därefter kommer myndigheten att ställa konkreta krav på PostNord för att förbättra postutdelningen.

– Det gäller att ha en bemanning för att få in vikarier snabbt, de har ett krav på sig att dela ut brev. Det kan bli en tillfällig driftstörning men nu har det varit såhär en längre tid, säger Olof Bjurö.

Om situationen inte förbättras finns det en skrivning i postlagen som ger möjlighet att utfärda ett föreläggande om vite, men den möjligheten har aldrig behövts användas så vitt Olof Bjurö vet. Han menar att det snabbaste sättet att lösa problemen är att sätta upp olika åtgärder och följa upp dem, men det utesluter inte att man får titta på andra åtgärder om det ändå inte fungerar.

– Det kan bli vite men då måste man ha klart för sig hur det ska utformas, se ut och följas upp, säger Olof Bjurö.

Fredrik Nilsson som är regionchef på PostNord berättar att företaget satt in åtgärder och rekryterat nya medarbetare samt flyttat personal från andra arbetsplatser till Tullinge. Det gjorde man i början av året och han upplever att situationen förbättrats.

– Det är olyckligt att det blivit såhär men vi jobbar intensivt för att det ska bli bättre tillsammans med PTS, säger Fredrik Nilsson.

Under fredagen höll Post- och telestyrelsen ett möte med Bring.

– Vi var måna om att trycka på att man bör förbättra sin kommunikation när man får klagomål och vi pratade om kvalitén, att man lämnat breven när man inte kunnat dela ut dem vid några tillfällen, så får det inte gå till, säger Olof Bjurö.

Myndigheten kommer att ha uppföljande möten med Bring för att se hur postflödena koordineras på plats och få en bättre överblick.

Adam Leth som är informationschef på Bring berättar att företaget hade problem med utdelningen under två veckor i januari men upplever annars inte att det varit problem. En del av posten delas ut på natten och läsare har hört av sig till Mitt i Botkyrka-Salem och berättar att det stör.

Adam Leth har förståelse för att boende kan uppleva irritation om de vaknar av brevutdelning på natten.

– Vi försöker att göra det så tyst som möjligt utan att de boende märker av det, upplever de störningar får de gärna höra av sig till vår mottagarservice säger Adam Leth och poängterar att det inte är något nytt fenomen att post delat ut med morgontidningarna.

För stunden finns inga åtgärder planerade på andra håll i Botkyrka.

– Skulle vi få fler klagomål utesluter vi det inte, tillfälliga driftstörningar kan inträffa men det är i Tullinge vi fått signaler om att det inte fungerar, säger Olof Bjurö.