Hårdare tryck på infartsparkeringarna

Det kan vara svårt att hitta en ledig plats på Spångas infartsparkeringar. Med trängselskatt på Essingeleden blir det ännu svårare.

– Det verkar som om de handlar först och tänker sedan, säger pendelparkeraren Iréne Adamowicz.

I Spånga finns två infartsparkeringar med totalt 135 platser. De är eftertraktade.

– Här är alltid fullt, säger Iréne Adamowicz som är på väg hem efter att ha varit på kurs i stan.

Efter årsskiftet införs trängselskatt på Essingeleden. Det kommer att öka efterfrågan på infartsparkeringarna eftersom fler väntas åka kollektivt.

– Vi tror att det blir ett ökat tryck, säger Anne Lintala, informatör på Stockholm parkering.

Men några planer på fler parkeringar i Spånga finns inte.

– Vi letar dock ständigt efter nya tänkbara ytor som kan användas till en infartsparkering, säger Anne Lintala.

Iréne Adamowicz är positiv till trängselskatten ur miljösynpunkt, men tycker att den måste kombineras med fler parkeringar.

– Jag vet inte vart de har tänkt att bilarna ska ta vägen. Det verkar som om de handlar först och tänker sedan. Om infartsparkeringarna är fulla kan det leda till att folk tar bilen hela vägen.

Syftet med trängselskatt på Essingeleden är att underlätta framkomligheten på den hårt belastade vägen. Förhoppningen är att även kringliggande vägar, som Drottningholmsvägen, får minskad trafik.

Efter den 1 januari, då trängselskatt på Essingeleden införs, kan köerna minska något.

– Vi räknar med att fler åker kollektivt eller på andra tider i stället, säger Birger Höök.

Klockan 7.30-8.30 och 16-17.30 kommer det att kosta 30 kronor att ta sig upp på Essingeleden. Under andra tider på dygnet blir taxan mellan 11 och 20 kronor.

– Ekonomin påverkar. Det finns de som väljer andra sätt att resa, säger Birger Höök.

Han bedömer att en genomsnittlig bilresa mellan Brommaplan och Tranebergsbron i rusningstrafik blir ”ett par minuter” snabbare efter årsskiftet.

– Vi har bra simuleringsverktyg och kan se vad som händer om vi gör olika insatser. Dessutom vet vi vad som hände när vi införde trängselskatten 2007.

Även köerna vid Alvik kommer att påverkas av taxan på Essingeleden, säger han.

Totalt räknar trafikverket med en trafikminskning med 10 procent på Essingeleden i rusningstrafik från och med 1 januari 2016.

Fakta

Maxtaxa höjs med 45 kronor

Nya reglerna från den 1 januari:

Trängselskatt införs på Essingeleden.

Taxan för att köra in och ut från innerstan höjs.

Maxtaxan höjs från 60 till 105 kronor per dag.

Tanken är att förbättra framkomligheten och få folk att välja andra sätt att resa.

Trängselskatt tas även fortsättningsvis ut på vardagar mellan 06.30 och 18.29