Hårt motstånd mot studentlyor

Kommunens planer på studentbostäder i Alphyddan får nu kritik – av bostadsrättsföreningar på samma gata.

– Vi är starkt emot planerna, säger Ulf Petrini.

Nacka kommun beslutade i förra veckan att gå vidare med planerna på att bygga studentbostäder på två kommunala tomter.

Utifrån de nuvarande skisserna skulle uppemot 500 studentbostäder kunna byggas.

– Men i nuläget går det inte säga hur många bostäder det faktiskt blir, eftersom vi är precis i startskedet. Skisserna som vi utgår ifrån går inte heller att tillämpa rakt upp och ner. Exempelvis har hus ritats in på en fotbollsplan som vi vill behålla, säger Susanne Moberg, exploateringsingenjör.

Idén var från början att upplåta tre kommunala tomter för studentbostäder. Tomterna som var aktuella ligger i Alphyddan, Ektorp och Björknäs.

Byggherrar bjöds in att lämna förslag för tomterna före sommaren 2012, och 22 olika förslag på studenthus kom in.

Nu har kommunen gått vidare med två av tomterna, Alphyddan och Ektorp.

Kommunstyrelsen gav förra måndagen exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett start-pm för de två områdena.

Utveckling av tomten i Björknäs dröjer i väntan på att nya Skurubrons dragning ska bli mer konkret.

– Beslutet togs med tillägget att vi ska beakta kvalitet och omfattning av Alphyddans friytor, säger Susanne Moberg.

Fyra av de fem bostadsrättsföreningarna i Alphyddan kritiserar kommunens planer i hårda ordalag.

– Vi tycker att det är anmärkningsvärt. Det vi är kritiska mot är att ett populärt park- och grönområde försvinner och att man förvärrar den redan ohållbara parkeringssituationen här, säger Ulf Petrini, ordförande i bostadsrättsföreningen Svindersvik 6–8.

Start-pm:et för projektet ska preliminärt behandlas i kommunstyrelsen i slutet av mars.

– Att bygga bostäderna är en kontroversiell fråga, det förstår jag, men vi ska försöka ha en så god dialog som möjligt med de berörda, säger Susanne Moberg.