ANNONS

Hårt tryck – då slår kvinnojouren igen

Nu är trycket som hårdast på kvinno­jourerna. Då lägger den ner i Väsby.

– En oerhörd kompetens går förlorad, säger ordföranden Britt-Marie.
ANNONS

Den ideella föreningen Väsby kvinnojour meddelar att verksamheten läggs ner med omedelbar verkan. Vid ett möte förra tisdagen bestämde medlemmarna att det kändes meningslöst att fortsätta. Orsaken är att föreningen inte har garanterats pengar för sin ordinarie verksamhet nästa år.

– Det går inte att fortsätta med bara en anställd på heltid på vårt kontor i Upplands Väsby om vi inte kan garanteras långsiktiga medel, säger Britt-Marie.

Hon är både ledsen och besviken.

– Vår heltidsanställda har gjort ett ovärderligt arbete men kan inte fortsätta så länge som det är så osäkert med ekonomin. Det känns väldigt tråkigt att lägga ner en verksamhet som hjälpt många utsatta kvinnor och deras barn. Kvinnojouren har en oerhörd kompetens som nu går förlorad, säger Britt-Marie som inte vill ha sitt efternamn i tidningen.

Anette Jansson slutade på kvinnojourens kontor och mottagning i förra veckan efter att ha varit heltidsanställd i drygt ett år. Hon säger att det har varit väldigt tungt mentalt att vänta på besked om Socialstyrelsens bidrag till hennes arbete och kontoret. Tidigare fick kvinnojouren projektbidrag av länsstyrelsen på cirka 600 000 kronor per år, men i år tog Socialstyrelsen över bidragen och det går inte längre att söka bidrag för löpande verksamhet.

Anette Jansson fick behålla sin tjänst genom projektbidrag från länsstyrelsen, som löpte till sista augusti. Därefter kom besked om att Socialstyrelsen beviljade utvecklingsbidrag för att hjälpa utsatta kvinnor året ut.

Nu har kommunen ansökt om bidraget. Men kvinnojouren anser att det inte går att söka det eftersom Socialstyrelsen enbart beviljar pengar för utveckling av befintlig verksamhet.

De hade behövt ett större föreningsbidrag i stället, menar Anette Jansson.

Maria Fäldt (KD), ordförande i social- och äldrenämnden, säger:

ANNONS

– Det är tråkigt att medlemmarna inte vill fortsätta längre för vi har verkligen gjort vad vi kan för att stötta den. Vi har bland annat erbjudit oss att stå för en betald heltidstjänst under tre månader nästa år i väntan på beskedet om bidrag från Socialstyrelsen.

Fakta

Bildades 1985

Kvinnojouren i Väsby har funnits sedan 1985 och har 17 medlemmar varav 11 stödmedlemmar.

Kvinnojouren har en lägenhet i Väsby där i år sex kvinnor och fem barn bott i mellan en månad och upp till ett år.

48 kvinnor har hänvisats till andra kvinnojourer på grund av platsbrist.

Källa: Kvinnojouren i Väsby