Hårt tryck på akuterna i sommar

På Danderyds sjukhus är akutmottagningens lokaler inte dimensionerade för dagens söktryck.
På Danderyds sjukhus är akutmottagningens lokaler inte dimensionerade för dagens söktryck.
Det har varit ett hårt tryck på sjukhusens akutmottagningar i sommar. Värst har situationen varit på Danderyds sjukhus som fick 10 procent fler patienter denna sommar jämfört med förra året.

I somras kom 9,4 procent fler patienter till akutmottagningen vid Danderyds sjukhus jämfört med förra sommaren. Mottagningen är dimensionerad för cirka 70 000 patienter per år men det årliga besöksantalet är 90 000.

– Det var en enorm ökning jämfört med förra sommaren och vi ser inte någon avmattning, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande för Stockholms läkarförening.

En förklaring till det hårda trycket på Danderyds sjukhus är att en lättakut där stängdes hösten 2015.

– Arbetsmiljön för alla som jobbar här blir sämre. Maskineriet är inte byggt för en så kraftig ökning och det här riskerar patientsäkerheten, säger Johan Styrud.

I hela länet söker sig fler till sjukhusens akutmottagningar. Stockholms snabba befolkningstillväxt är en förklaring.

– Folk söker mer och mer akutvård, man vill ha vård på en gång. Samtidigt finns en stor påfrestning på primärvården. Det saknas 200–400 allmänläkare i länet, säger Johan Styrud.

På Södersjukhuset uteblev besöksminskningen på akuten som man hade förväntat sig i sommar.

– Vi har haft ett hårt tryck hela sommaren. Samtidigt har vi haft trångt om vårdplatser, vilket beror på att vi inte lyckades rekrytera så många sjuksköterskevikarier som vi hade hoppats, säger Eva Tillman, chefsläkare på Södersjukhuset.

S:t Görans sjukhus hade en liten ökning av patienttillströmningen jämfört med förra sommaren.

– Det har varit en helt okej sommar. Inflödet har inte varit alltför högt, säger Anna Wåström, verksamhetschef på Capio S:t Görans sjukhus.

Anna Nergårdh är chefläkare på landstinget och ansvarar för att samordna de olika vårdgivarna. Hon vill inte kommentera huruvida patientsäkerheten var i fara på Danderyds sjukhus.

– Vi märker av ett generellt hårt tryck på sjukvården i länet vilket har att göra med att Stockholm är en tillväxtregion. Under sommaren är det en extra utmaning eftersom anställda går på semester. Stundtals var belastningen på akutmottagningarna mycket hög i sommar. Men de uppgifter som jag har fått från vårdgivarna är att man klarat av att hantera situationen, säger hon.

För att klara av de växande behoven pågår utbyggnader av flera stora akutmottagningar i länet. Dessutom satsar landstinget på att starta nya närakuter, varav tre öppnar nästa år.

Fakta

Nya KS tar bara de svåraste fallen

Nya Karolinska sjukhuset i Solna öppnar successivt från hösten 2016. Det sjukhusets akutmottagning öppnar vid årsskiftet 2017/2018 och ska bara ta emot de svårast sjuka eller skadade. KS ska minska antalet årliga akutfall med 50 000 besök och de patienterna ska tas över av närakuter eller de andra stora sjukhusen.

Både Danderyds sjukhus och Södersjukhuset byggs ut med nya akutmottagningar. Den i Danderyd ska stå klar 2018 och den på Södermalm väntas öppna vid årsskiftet 2018/2019. Dessa utbyggnader behövs för att klara framtida behov.

Källa: Landstinget