(rubrik saknas)

Två timmar efter att larmet gått var branden i fritidshuset släckt. Kvar i huset fanns då två döda personer.
Två timmar efter att larmet gått var branden i fritidshuset släckt. Kvar i huset fanns då två döda personer.
Fakta

Hårtvätten får ta högst två minuter

Handläggarnas uppskattning av merparten av Emmy Skarps dagliga behov:

Hårtvätt samt sköljning: 2 minuter.

Tvätt av rygg och ljumskar: 1 minut.

Byxhjälp vid toalettbesök: 10 minuter per dag.

Torkning fem gånger per dag vid toalettbesök: 5 minuter.

Stöd vid påklädning: 10 minuter.

Totalt hjälpbehov: 2,5–3 timmar per vecka.

Källa: Socialförvaltningen