Hässelby gård får helt nytt bibliotek

Hässelby Hässelby gård ska få ett nytt bibliotek. Det framgår i den nya strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek som ska upp på nästa kulturnämnd i stadshuset.

Tanken är att det nya biblioteket, som ersätter det som revs i Hässelby strand, ska få en inriktning mot barn och unga med hänsyn till befolkningsstrukturen i området.

Biblioteken i Vällingby och Hässelby villastad kommer inte att påverkas.

I planen, som också kallas Biblioteksplan 3.0, framhålls också att Brommaplans bibliotek är i stort behov av renovering eller till och med flyttas i samband med att centrumet byggs om.