Min lokala hjälte

Notan för Hässelby strand: 22 miljoner dyrare

Västerort; utsikt från Triflyfen (byggkranen); Hässelby strand; Hässelby
Nya Hässelby strand blir dyrare för staden än väntat.
Nya Hässelby strand skulle vara klart 2012. Men omdaningen är fortfarande i full gång.
Fördröjningen kostar staden 22 miljoner kronor mer än beräknat.

Det är nu tio år sedan exploateringsnämnden tog genomförandebeslutet om exploateringen i Hässelby strand, som skulle få nya bostäder och ett nytt torg.

Arbetet skulle vara färdigt 2012 – men arbetet pågår fortfarande för fullt.

Investeringsavgiften beräknades i ett första skede uppgå till ungefär 50 miljoner kronor. Men nu beräknar exploateringskontoret att den totala summan bli 72 miljoner kronor. Projektet blir alltså 22 miljoner kronor dyrare än vad som från början var tanken.

Fram till i dag har staden bekostat omläggning av ledningar, nyanläggandet av Fyrspannsgatan, nya busshållplatser och anläggandet av torget framför tunnelbaneentrén. Det har kostat 41 miljoner kronor. Stadens utgifter framåt berör till störst del av anläggandet av Maltesholmstorget – som också påverkas av kostnadsökningen.

Tidigare var tanken att Maltesholmstorget skulle få en vattenspegel, men den detaljen utgår nu för att hålla nere kostnaderna.

Den största anledningen till prisökningen beror på det försenade genomförandet – i dag kostar det mer att anlita entreprenörer jämfört med tidigare.

Samtidigt beräknas inkomsterna i och med projektet öka, då markpriserna har ökat. Stadens inkomster i och med projektet beräknas bli totalt 45,2 miljoner kronor.

I morgon, torsdag, väntas exploateringsnämnden godkänna de nya kostnaderna. Och det är sista chansen att ändra beräkningarna. Tjänstemännen understryker nämligen att detta är sista beslutstillfället i ärendet.