ANNONS

Hässelby-Vällingby väl rustat inför nya lagen

Stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby står väl rustade inför lagförändringen i socialtjänstlagen kring missbruk.
ANNONS

 – Vuxenenheten i Hässelby-Vällingby har under 2017 vidareutbildat två alkohol- och drogbehandlare i manualstyrda och kunskapsbaserade metoder mot spelberoende, säger Fredrik Skoglund, avdelningschef på individ- och familjeomsorgen på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. 

Erbjuder nI gruppterapi särskilt för spelmissbrukare?

 – Hittills har vi inte haft efterfrågan. De som sökt hjälp för missbruk har nästan uteslutande haft problem med alkohol och droger. Men vi har kompetensen och lokalerna för att starta en grupp om behovet skulle uppstå, säger Fredrik Skoglund.

Han är också inne på att forskningen antyder att en del spelmissbrukare avhjälps genom kortare insatser.

– Till exempel rådgivning om verktyg som begränsar spel, som till exempel Playscan, eller som spärrar spel helt såsom K9-webprotection, Betfilter och Gamblock, säger Fredrik Skoglund.

Behandlarna i Hässelby-Vällingby har även fått extra utbildning i att stödja just anhöriga till missbrukare.

– Forskningen från bland annat USA verkar tyda på att anhörigprogram för anhöriga till alkohol- och drogmissbrukare som justeras för en målgrupp fungerar utmärkt även för anhöriga till spelmissbrukare, säger Fredrik Skoglund.

Nu ska fler socialsekreterare utbildas.

– Vår vuxenenhet har bokat in samtliga sina socialsekreterare på skräddarsydda utbildningar, säger Fredrik Skoglund.

ANNONS

 Fredrik Skoglund har hittills inte märkt av någon anstormning av spelmissbrukare som vill ha hjälp.

 – Men det brukar hävdas att det finns ett mörkertal, säger han.

Fakta

Detta kan socialtjänsten i Hässelby-Vällingby erbjuda

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Ja
  3. Utbildad personal? Ja, och pågår 2018
  4. Anhörigstöd? Ja
ANNONS