ANNONS

Hässelbygårdsskolan renoveras för 45 miljoner

Hässelbygårdsskolan
Det är D-byggnaden, huset vid Hässelby torg, bakom scenen, som ska byggas om.
45 miljoner kronor. Så mycket beräknas renoveringen av Hässelbygårdsskolans D-hus kosta.
Renoveringen har tidigare skjutits upp, men nu ska de slitna lokalerna få en uppfräschning.
ANNONS

Det är en efterlängtad renovering av D-huset som nu ska genomföras.

– Dels så behövs det ju en uppfräschning av ytskikten, huset har inte renoverats på en väldigt lång tid. Dessutom så är ventilationen inte vad man skulle önska, det bullrar en hel del, säger rektorn Martin de Ron.

”Som jag har förstått så handlade det om att det inte fanns pengar.”

Det är inte första gången som staden har utrett huruvida D-huset som tillhör Hässelbygårddskolan (huset närmast torget, bakom scenen) ska byggas om.

Redan under åren 2009-2012 arbetades ett underlag fram – men projektet lades ned.

–Som jag har förstått så handlade det om att det inte fanns pengar, det är ett ganska stort projekt, säger rektorn Martin de Ron.

Det var förra året som staden återigen tog upp frågan om renoveringen.

”Vi ska också göra om bottenplanets fritidsverksamhet till vanliga klassrum.”

Förutom att renovering av ytskikten, ventilation, stammar, el och byte av taket så ska även lokalerna på plan två och tre anpassas med nya lärosalar och grupprum. Byggnaden ska också få en utvändig hiss med ramp och handikapptoaletter.

ANNONS

– Vi ska också göra om bottenplanets fritidsverksamhet till vanliga klassrum, säger Martin de Ron.

Kostnaden för hela projektet beräknas uppgå till nära 45 miljoner kronor.

Om bygglovsprocessen går som beräknat ska renoveringen påbörjas under början av 2018 och bli klar i slutet av samma år.

Under tiden måste huset, där högstadielektioner i naturvetenskap hålls, utrymmas. Men var eleverna ska ta vägen är ännu oklart.

– Jag menar att vi behöver ersättningslokaler, men det finns inget beslut, säger Martin de Ron.

Fastighetsägaren Sisab ska under sitt nästa möte ta ett genomförandebeslut för renoveringen.