Hässelby-Vällingby långt ifrån trygghetsmålet

Kadir Kasirga (S), ordförande i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd.
Kadir Kasirga (S), ordförande i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd.
Bara hälften av invånarna i Hässelby och Vällingby tycker ett stadsdelen känns trygg att bo i. Därmed når man inte det satta trygghetsmålet för 2017.

– Otryggheten ökar och stadsdelen klarar inte av att nå sitt mål som är lågt satt, säger Bo Arkelsten (M), vice ordförande i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd.

I Hässelby-Vällingby var man hela 24 procentenheter ifrån det i verksamhetsplanen för 2017 uppsatta målet på 75 procent – sämst resultat av alla stadens stadsdelar. Bara runt hälften av invånarna, 51 procent, tycker att stadsdelen är trygg att bo i.

– Självklart är det inte okej att våra medborgare känner sig otrygga, vare sig i stadsdelen eller i staden. Vår prioritet i stadsdelen ligger fortfarande på trygghet och vi kommer att intensifiera det arbetet i under 2018, säger Kadir Kasirga (S) ordförande i stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby.

Säkerhetsstrateg ska anställas

Till exempel ska en trygg- och säkerhetsstrateg anställas. Strategen ska kunna samordna det trygghetsstärkande arbete som görs i stadsdelen.

Det planeras också för bättre belysning och trivsammare miljöer – allt för att öka tryggheten för de som bor här.

– Vi kommer också att fortsätta, och utveckla, vårt samarbete med polisen, säger Kadir Kasirga.

”Stora skillnader mellan stadsdelarna”

Bara två av stadsdelarna i Stockholms stad lyckades nå sina trygghetsmål för 2017, Bromma och Östermalm.

Bo Arkelsten (M)Bo Arkelsten (M).

– Det är stora skillnader mellan stadsdelarna men bostadsadressen ska inte styra över stockholmarnas säkerhet och trygghet. Alla ska vara trygga i hela staden. Vi behöver vi högre trygghetsambitioner i Hässelby-Vällingby och i hela staden, säger Bo Arkelsten.

Fakta

Resultaten för stadsdelarna i nordvästra Stockholm 2017

Hässelby/Vällingby

Årsmål för andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor: 75 procent

På det hela taget tycker jag att min stadsdel är trygg att bo i: 51 procent

Spånga/Tensta

Årsmål för andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor: 55 procent

På det hela taget tycker jag att min stadsdel är trygg att bo i: 49 procent

Bromma

Årsmål för andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor: 80 procent

På det hela taget tycker jag att min stadsdel är trygg att bo i: 81 procent

Rinkeby/Kista

Årsmål för andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor: 60 procent

På det hela taget tycker jag att min stadsdel är trygg att bo i: 37 procent

Källa: Stadsdelsnämndernas Verksamhetsplaner för 2017 Stadsdelarnas Medborgarundersökningar för stadsmiljön 2017