Hästägare hade gödselfyllda stall

Länsstyrelsen kräver att en hästägare i Upplands-Bro tar bättre hand om sina hästar.

Det var under en kontroll 2013 som inspektörerna upptäckte att hästarna saknade tillgång till torra och rena liggplatser.

När länsstyrelsen gjorde ytterligare en kontroll i år hittades återigen flera brister.

Hästarnas stallplatser var för små och fulla av gödsel och flera av hästarna hade skador och vätskande eksem, skriver länsstyrelsen.

Nu måste hästägaren åtgärda bristerna inom två veckor. Annars riskerar personen att bli av med hästarna.