Hästar och barn fixar vårstädningen

Hästen Boyar och barn från Frilufts förskolor Sundsborg städar på Brunnbyviks fornkulle.
Hästen Boyar och barn från Frilufts förskolor Sundsborg städar på Brunnbyviks fornkulle.
Nu är våren här! För att fräscha upp fornparkerna i Väsby tar hästarna på Järva trädvårdscenter hjälp av förskolebarn i kommunen.

Fagning är veckans bortglömda ord som väcks på liv till nytt. För på vissa platser i Väsby gör Järva trädvårdscenter just det: fagar. Det innebär att man räfsar bort gamla löv och grenar, så solljuset ska nå ner till nektargivande blommor och gräs. 

De nordsvenska hästarna som jobbar för trädgårdscentret får hjälp av mycket mindre krabater, nämligen barnen från Vik förskola och Frilufts förskolor Sundsborg.

Barnen lär sig kompostera

Mitt i hälsade på när barnen och hästarna var i full färd med att göra vårfint i Brunnby-Vik fornpark.

– Det började som en rolig grej för några år sen när vi byggde en kompost i form av en vikingabåt, som barnen från Viks förskola sen var med och fyllde med löv. Sen har barnen hjälpt till att fylla på komposten år efter år, säger Annelie Sjödin som driver Järva trädvårdscenter.

Tanken är att barnen ska få en möjlighet att lära sig mer om naturen och varför det är bra att få undan löven år efter år. Nu ser det ut som att de första löven faktiskt hunnit multna till jord i komposten. De gräver fram maskar för att visa vem som omvandlar löven till jord.

Järva trädvårdscenter jobbar med Upplands Väsby kommun för att bedriva naturvård med hästarna året runt. Nu till våren är fagning det första steget.

– Förr gjorde man det  för att förbereda inför slåttern. Men idag, när vi kanske bara har ungefär en promille kvar av de blomstrande slåtterängar som fanns på 1700 talet så fagar man  för florans skull. Genom att få bort det höga gräset gynnas lågt växande nektargivande örter och gräs. 

Pinnar är bra för småfåglar

Något annat som är nytt i tänket, jämfört med de Väsbybor som fagade för hundra år sen, är bevarandet av pinnar.

– Tidigare var vi duktiga på att plocka och slänga död ved men nu har man insett att det också har ett värde. Där finner tusentals insekter föda och boplatser och det i sin tur gynnar småfåglar som får mat, men också  skydd mot rovdjur. 

För att det inte ska se skräpigt ut samlas pinnarna i så kallade faunadepåer i kommunens parker. Här kommer förskolebarnen in och hjälper till att samla kvistar och grenar i fornparken. Att hästarna får följa med är delvis i utbildande syfte.

– Vi berättar för barnen om det arbete de gör i kommunen året runt. I vissa parker kan de dra en stor hjulräfsa men här är det för kuperat.

Nej istället får hästar dra säckar med löv ut från parken till vägen där en lastbil kan plocka upp det.

Arbetet i parkerna kommer att pågå till och med början av nästa vecka. Nästa gång hästarna kommer ut och jobbar är på måndag, då i Skälby fornpark.