ANNONS

Hästar, får och bin har gjort kyrkan i Sollentuna grön

Hästar tröskar, svenska kyrkan Sollentuna
Svenska kyrkans marker i Sollentuna slås med häst i stället för med maskindrivna fordon.
Marker slås med häst i stället för maskindrivna fordon, betande får ersätter maskinklippning, nya bikupor förbättrar pollineringen av ängsmarker.
Det är några ingredienser i Svenska kyrkan Sollentunas miljöarbete – som nu är dubbelt diplomerat.
ANNONS

Sollentuna församling inledde 2016 ett målmedvetet miljöarbete som ledde till miljödiplomeringens första fas av Stockholms stift.

Bland målen som uppnåddes då var att markerna slås med häst i stället för med bensindrivna fordon och att betande får ersätter maskinklippning av vissa marker.

Får betar av marken, Sollentuna kyrka

Levande gräsklippare – bra för miljön. Foto: Svenska kyrkan Sollentuna

Utbildning av personal och förtroendevalda, ny värmeväxlare till Griftegården och Silverdalssalen, en ny och bättre kemikaliehantering och bättre återvinningsflöde var andra åtgärder som bidrog till miljödiplomeringens första fas uppnåddes.

Nya bikupor på kyrkogården

Sedan dess har miljöarbetet fortsatt och under 2019 genomfördes bland annat en omställning till det fossilfria drivmedlet HVO100 till fordon och maskiner på kyrkogårdarna.

En annan åtgärd var nya bikupor på Sollentuna kyrkogård så att bin pollinerar ängsmarker och hållbara altarblommor.

Miljörevision i december

Detta ledde till att Svenska kyrkan i Sollentuna nu har gått igen den andra fasen av Stockholms stifts miljödiplomering.

Miljöarbete svenska kyrkan sollentuna

Kristina Segerström (stiftshandläggare), Kim Qvarnström (miljösamordnare), Jan Strömberg (distriktsrådets ordförande), Pernilla Blind (miljösamordnare), Lasse Svensson (kyrkoherde) och Rose-Marie Ederlöv (kyrkogårdschef för Sollentuna kyrkogård). Foto: Svenska kyrkan Sollentuna

Miljörevisionen utfördes av stiftets miljörevisorer Pernilla Blind och Kim Qvarnström i december i fjol.

ANNONS

Firas med gudstjänst den 9 februari

Så klart ska miljödiplomeringen firas! Det kommer att ske med en diplomeringsgudstjänst i Edsbergskyyrkan söndagen den 9 februari klockan 11.00. Då får församlingen ta emot ett diplom av stiftets miljörevisorer.

Flera andra gudstjänster i Sollentuna kommer också att ha fokus på miljöarbetet den dagen.

Och sedan fortsätter förstås arbetet för en grönare kyrka och kyrkogård – för att nå miljömålen i fas tre, berättar Erik W Graver, kommunikatör på Sollentuna församling.

ANNONS