Hästarna kan flyttas från Säby gård

Hästen Coleen, här med ridskoleeleven Alice Gustafson, kan tvingas flytta från Järfälla Ridcenter.
Hästen Coleen, här med ridskoleeleven Alice Gustafson, kan tvingas flytta från Järfälla Ridcenter.
En tvist på Säby gård kan drabba ridskoleeleverna.

I värsta fall väntar ett avbrott i terminen – och en flytt av alla hästar.

Årets ridskola har startat igen för Järfälla Ridcenters 650 elever. Vad som händer nästa termin är ovisst.

Ridskoleföretaget har sagts upp av kommunen. Företagets kritik mot kommunens beslut att bygga ett nytt stall för 43 miljoner har angetts som ett av skälen. Driften skulle bli alldeles för dyr, menar företaget.

Järfälla ryttarförening ska ta över Säby gård och driva ridskolan med stöd av kommunen, som subventionerar hyran och går in med kommunal borgen för eventuella lån. Föreningen vill ta över hästar och inventarier, men parterna är inte överens.

Ridskoleföretagets vd Birger Öhman menar att föreningen inte vill betala det pris han anser att verksamheten är värd. Det innebär bland annat att han inte är villig att överlåta hästarna.

– Vi har aldrig fått någon offert eller någon möjlighet till en seriös värdering och har alltså inte kunnat lämna något bud, säger Carina Carlsson som är ordförande i Järfälla ryttarförening.

Enligt uppsägningen ska företaget vara ute den 31 april, men man har begärt uppskov till sista juni. Ärendet avgörs i mars.

Ryttarföreningen väntar spänt på avgörandet. Om Hyresnämnden inte beviljar uppskovet så är det inflyttning för dem den 31 april. I så fall kan det bli ett avbrott i ridskoleverksamheten.

– Det rör sig om rätt få veckor under terminen. Men det betyder stor skillnad när det gäller att få igång en fungerande verksamhet till hösten. Det är inte så lätt att köpa en häst som ska gå i ridskola, säger Carina Carlsson.

– Och vi kan ju inte köpa hästar innan vi vet att vi har någonstans att ställa dem.

Om föreningen inte får överta de befintliga hästarna kommer man under renoveringen av det gamla stallet att starta i mindre skala med ett 15-tal hästar.

För att kunna erbjuda så många som möjligt ridlektioner med färre hästar överväger man att låta eleverna rida varannan vecka.

Det nya stallet skulle ha stått klart till våren, men har försenats eftersom ridskoleföretaget har överklagat bygglovet. Byggstart kan ske i samband med avflyttningen då företaget inte längre räknas som sakägare.

– Det är troligt att vi rustar det nuvarande stallet och börjar bygga det nya parallellt, säger kommunens projektledare Karin Pettersson.