Hästbajs på marken ger 250 000 i böter

Gödselstack (dock ej den som artikeln handlar om).
Gödselstack (dock ej den som artikeln handlar om).
På en gård i Vallentuna finns en väldig gödselstack.
Men bonden struntar i att sköta den enligt reglerna.
Nu får han betala 250 000 kronor i straffavgift.

I 17 år har gården tagit betalt för att ha hästgödsel från andra gårdar och stall på sin mark. Av det har det blivit en ansenlig gödselstack med hästspillning från ett 100-tal hästar.

Men gödsel innehåller bland annat kväve, ett näringsämne som kan bidra till övergödning om det lakas ur och sprids i naturen. Därför finns regler om att gödselstackar måste ligga på tätt underlag, till exempel en betongplatta.

Bonden har genom åren blivit uppmanad att åtgärda gödselstacken flera gånger. Men i stället för att se till att ordna en betongplatta har han bara flyttat på stacken som legat direkt på marken upp till nio månader om året och nästa odlingssäsong spridits på gårdens åkrar.

Inget gehör

I maj förra året förbjöd miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSB, honom med vite att lagra gödslet om han inte följde reglerna. Det betydde att han var tvungen att åtgärda stacken senast den 1 september, annars måste han betala 250 000 kronor i straffavgift.

Det gav inte heller något resultat.

Fler klagomål

I våras kom nya klagomål på gödselstacken och när Vallentunas miljöinspektör åkte ut till gården låg gödselstacken fortfarande kvar på marken, om än en bit bort från gården.

Nu har kommunen tröttnat och i förra veckan beslöt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att vitet ska dömas ut så att bonden måste betala den kvarts miljon stora straffavgiften.