Hästbajset ska bort

12 stall ska kontrolleras i år.
12 stall ska kontrolleras i år.
Här har någon dumpat flera liter med hästbajs i skogen.
Här har någon dumpat flera liter med hästbajs i skogen.
Gödsel ska förvaras - inte dumpas i skogen.
Gödsel ska förvaras - inte dumpas i skogen.
Bajshögar i skogen och läckande containrar. Hästarna i Upplands-Bro ger ifrån sig tusentals kilo gödsel per år.

Nu ska stallens gödselhantering kontrolleras.

Det är inte tillåtet att dumpa gödsel i naturen. Ändå nås bygg- och miljöavdelningen i Upplands-Bro av anmälningar om gödsellämningar i skogen intill kommunens stall.

Nu ska miljöenheten göra tillsyner på de större stallen – för att se till att alla följer reglerna.

– Det är viktigt att stallen har tillräcklig lagringskapacitet och att gödsel förvaras på en tät yta. Det kan annars finnas en risk för läckage av bland annat näringsämnen till omgivande mark och vattendrag, säger Theres Skröder, miljöinspektör i Upplands-Bro kommun.

Hästgödsel innehåller höga halter av fosfor som kan orsaka övergödning i sjöar, vattendrag och mark.

Reglerna för gödselförvaringen är strikta – men följs inte av alla.

– Vi har fått klagomål att det ligger gödsel i naturen. Det kan röra sig om stora gödselhögar i naturen, säger Anna Davidsson, miljöinspektör.

Tillsynen pågår under våren och 12 stall ska kontrolleras. De som brutit mot reglerna, och som inte åtgärdar bristerna, riskerar att få böter.