Hastigheten kan sänkas på 20-talet gator

Kommunen vill att bilisterna i Solna lättar på gasen. Nu har förvaltningen släppt sitt förslag på vilka gator som ska skyltas om.

Till hösten och vintern 2016 ska hastigheterna sänkas på ett 20-tal vägsträckor i kommunen.

– Det man vill är att öka tryggheten i Solna, säger Kiarash Kaffashpour, tillförordnad stadsmiljöchef i Solna stad.

Förutom en tryggare miljö för gående och cyklister leder hastighetssänkningar till bättre luft, mindre buller och mindre vibrationer från trafiken, säger han.

Tekniska förvaltningen har tidigare fått i uppdrag att ta fram ett förslag på vilka gator som ska få sänkt hastighet. Nu är förslaget klart och ute på remissrunda. Förslaget gäller bland annat om Råsundavägen, Sundbybergsvägen och Huvudstagatan där man vill sänka hastigheten från 50 kilometer i timmen till 40.

Ytterligare 13 gator föreslås få 40-skytar.

På två vägsträckor av Björnstigen, där det idag är 50 kilometer i timmen, föreslår förvaltningen att det blir 30.

På Huvudstaleden på Huvudstabron och på Enköpingsvägen vill man sänka hastigheten till 60 kilometer i timmen från dagens 70.

Förändringarna innebär – om tekniska nämnden klubbar förvaltningens förslag – att omkring 150 vägmärken byts ut.

Arbetet beräknas vara klart under hösten och vintern 2016.

Fakta

De här gatorna föreslås få sänkt hastighet

Gator där hastigheten sänks från 50 kilometer i timmen till 40:

Råsundavägen

Gränsgatan

Tritonvägen

Ramp från Huvudstabron mot Storgatan

Storgatan mellan Tritonvägen och Huvudstagatan

Sundbybergsvägen

Huvudstagatan mellan Frösundaleden och Storgatan

Ekensbergsvägen från Sundbybergsgränsen till Gränsgatan

Kolonnvägen norr om Trafikplats Ritorp

Vallgatan

Frösundaviks allé

Barks väg

Solna kyrkväg öster om Prostvägen

Karolinska vägen

Ekelundsvägen mellan Ekelundsbron och Armégatan

Överjärva gårdsväg

Gator där hastigheten sänks från 50 kilometer i timmen till 30:

Björnstigen mellan Kungshamravägen och Barksväg

Björnstigen mellan ramp till Bergshamraleden och Gamla vägen

Gator där hastigheten sänks från 70 kilometer i timmen till 60:

Huvudstaleden (Huvudstabron)

Enköpingsvägen

Källa: Solna stad