Hastigheten sänktes på värstingvägarna

Andelen bilister som kör för fort på länsvägarna 276 och 274 fortsätter att minska.

Trafikverket tackar kameraövervakningen för att fortkörarna blivit färre.

Trafikverket har för Lokaltidningen Mitt i:s räkning tagit fram statistik över hur laglydiga bilisterna är när det gäller att följa hastighetsgränserna på läns­vägarna 276 i Österåker och 274 i Vaxholm.

Vägarna är två stora pendlingsvägar och har innan kameror kom på plats hört till de mest olycksdrabbade i länet.

– Det var förutsättningen för att de skulle kvalificera sig för kameraetablering, säger Alexander Hurtig, målstrateg på Trafikverket.

På de två vägarna finns sammanlagt 16 kameror. Efter att de kom på plats 2007 respektive 2009 har de båda vägarna enligt Trafikverket aldrig legat i topp när det kommer till andelen som kör för fort. I stället har hastigheten på vägarna legat omkring medel, eller något under medel, jämfört med länets övriga kamera­övervakade vägar.

– Sakta, sakta blir efterlevnaden bättre. Det är positivt och ligger i paritet med övriga länet. Det visar att vägkamerorna fungerar som tänkt. Vi får färre fortkörare och färre skadade, säger Alexander Hurtig.

På länsväg 274, där omkring 10 000 bilister kör varje dag, har exempelvis antalet bötfällda fortkörare de tre senaste åren minskat från närmare 2 000 till 1 000 i fjol.

De flesta som kör för fort gör det dessutom i hastigheter som bara är marginellt högre än hastighetsgränsen, enligt Trafikverket.

På länsväg 274 har andelen fortkörare sjunkit från 8,2 till 3,9 procent de tre senaste åren. På länsväg 276 kör mellan 3 000 och 6 000 bilar per dag. Här sjönk andelen fortkörare under samma period från drygt 6 procent till 5 procent.

Enligt Alexander Hurtig är kameraövervakningen förklaringen till att färre kör för fort.

– Effekten är stabil och förändras inte över tid, säger han.

Rikspolisstyrelsen har hand om bötfällningen av landets fortkörare. När Rikspolisstyrelsen inte kan utreda vem som sitter bakom ratten får den lokala trafikpolisen ta över utredningen.

– Så många ärenden har vi inte, vi hade förväntat oss en större bibba, säger Claes Lundström, polisinspektör vid trafikpolisen i Norrtälje.

Fakta

Färre bröt mot fartgränsen

Så många procent körde för fort:

Källa: Trafikverket