ANNONS

Hastigheten utanför skolorna ska sänkas

Bilister kör för fort utanför skolorna. Nu ska hastigheten sänkas. Men alla är inte positiva.

– Då blir köerna ännu längre, säger taxichauffören Bengt Grönvall.
ANNONS

Trafiksäkerheten utanför skolor och förskolor ska höjas. Det bästa sättet är genom att sänka hastigheten, menar Värmdö kommun, som nu genomför beslutet om fler 30-sträckor som fattades för ett år sedan.

I dag finns flera så kallade tidsreglerade hastighetsbegränsningar utanför skolor och förskolor. På Skärgårdsvägen nedanför Ösbyskolan råder till exempel 30 kilometer i timmen vardagar klockan 7–12 och 13–15.

Men skyltarna har skapat otydlighet och respekteras inte av alla. Vid tekniska nämndens senaste möte kom därför förslaget om att sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen – på vissa sträckor dygnet runt, på andra vardagar klockan 7–18.

– De flesta föräldrar hämtar och lämnar mellan klockan 8 och 16 och övriga aktiviteter påbörjas efter klockan 16, säger Lars Öberg, sektorchef för samhällsbyggnad och tillväxt.

En tydligare skyltning skulle öka möjligheten att trafikanterna respekterar hastigheten. Samtidigt skulle det också bli en bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter vid bussterminalen i Gustavsbergs centrum, menar tekniska nämnden.

Men alla är inte positiva. Bengt Grönvall som bor och kör taxi i Gustavsberg har engagerat sig i frågan och flera gånger hört av sig till kommunen med sina farhågor. Han tror att det får flera negativa konsekvenser, bland annat att trafiken blir igenkorkad i centrum.

– En ökning av 30-sträckor kommer göra att folk flyr centrala Gustavsberg. Redan nu är det köer i hela centrum på eftermiddagarna. Det tar också längre tid för bussarna att komma fram, vilket kan göra att fler tar bilen till och från jobbet. På så sätt ser jag inga fördelar med 30-sträckor, speciellt inte när skolorna har stängt. Att sitta och köra 30 kilometer i timmen hela natten är ju helt omotiverat, säger han.

Lars Öberg håller inte med.

– Hastighetssänkningar har inget med ökade köer att göra, säger han.

ANNONS
Fakta

Här kommer hastigheten att sänkas

Sollenkrokavägen, genom Björkås: 30 kilometer i timmen på vardagar klockan 7–18 året runt.

Skärgårdsvägen, nedanför Ösbyskolan: 30 kilometer i timmen vardagar klockan 7–18 året runt.

Skärgårdsvägen, mellan Mariagatan och rondellen där Gustavsbergsvägen och Blekängsvägen möts: Tidsregleringen slopas helt och 30 kilometer i timmen dygnet runt.

Blekängsvägen: Hastighetsregleringen sänks från 50 till 30 kilometer i timmen.

Källa: Värmdö kommun