Hastigheterna ändras på flera gator i gamla Spånga

Nästa år ändras maxhastigheten på flera gator i gamla Spånga. Det beslutade trafiknämnden på sitt möte i torsdags. Syftet är att öka trafiksäkerheten. Men på fyra gator höjs maxhastigheten. Det gäller Avestagatan, Bromstensvägen, Duvbovägen och Fagerstagatan. Maxhastigheten på 30 kilometer i timmen kommer också att fortsätta att gälla på de sträckningar av gatorna där skolor passeras.

Tanken med höjningarna är att hastigheterna ska efterlevas i högre utsträckning. Det säger Eric Tedesjö, som handlagt ärendet på trafikkontoret.

– Vi vet att respekten för att hålla 30 kilometer i timmen på långa sträckor brister om man inte ser något skäl till hastighetsgränsen.

Politikerna betonar i sitt beslut att hastigheten inte får höjas innan det skett ”åtgärder som stödjer trafikanten att hålla angiven hastighet.”

– Vi ska också utreda så att inte buller och luftföroreningar ökar för mycket, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP).

Hastigheten sänks på följande gator: Spånga Torgväg, vissa delar av Fagerstagatan, flera gator i Lunda industriområde, Spånga Kyrkväg, Spångavägen, Sundbybvägen, Sörgårdsvägen och Täbylundsvägen.