Här SÄNKS hastigheterna på vägar i Kista

De blåmarkerade gatorna föreslås bli 40-gator och de gula 60-gator.
De blåmarkerade gatorna föreslås bli 40-gator och de gula 60-gator.
Nu är översynen av hastigheter klar i Kista.
Trafikkontoret föreslår att hastigheten sänks från 50 till 40 på ett stort antal vägar i stadsdelen.
Andra gator föreslås få höjd hastighet.

Trafikkontoret i Stockholms stad har gjort en stor översyn av hastighetsgränserna och har tittat på hur det ser ut i olika stadsdelar. Målet är bland annat att fler bilister ska hålla rätt fart och att det ska vara säkert för gående, cyklister och mopedister.

Nu är översynen av hastigheter klar för Rinkeby-Kista.

Många av gatorna i centrala Kista, Husby och Akalla, som Danmarksgatan, Torshamnsgatan och Isafjordsgatan, föreslås få sänkt hastighet, från 50 till 40 kilometer i timmen.

– Vi gör en generell hastighetssänkning i hela staden där 50 som bashastighet försvinner och ersätts med 40 km/h. Med sänkningen får vi en säkrare trafikrytm och det blir framför allt säkrare för oskyddade trafikanter, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Andra gator, som Finlandsgatan, Hanstavägen och Esbogatan, föreslås få höjd hastighet från 50 till 60 kilometer i timmen.

Enligt riktlinjerna för olika hastigheter står att gator som ingår i huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden och gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion ska ha hastighetsgräns 40 km/timmen.

30 km/timmen är förbehållet gator som ingår i lokalnätet, på huvudgator utanför grundskolor och större idrottsplatser och lekplatser, på gator där det är mycket tätt med entréer och mycket folkliv.

Trafiknämnden fattar beslut om de nya hastigheterna nästa torsdag, den 8 december.

Daniel Helldén betonar att det här är ett förslag som ska gå ut på remiss innan det är dags för politikerna att fatta ett slutgiltigt beslut.

– Skolorna kommer att få tycka till och vi välkomnar också att allmänheten lämnar sina synpunkter till trafikkontoret, säger han.

Tidsplanen för projektet sträcker sig tio år framåt, ett sista inriktningsbeslut ska tas senast 2022 och att alla åtgärder föreslås vara genomförda 2026.

 

Fakta

Här sänks hastigheten

Från 50 till 40 km/h:

Borgarfjordsgatan

Danmarksgatan

Färögatan

Kistavägen

Torshamnsgatan

Isafjordsgatan

Norgegatan

Från 70 till 60 km/h:

Hanstavägen

Källa: Trafikkontoret
Fakta

Här höjs hastigheten

Från 50 till 60 km/h: 

Akallalänken

Vandagatan

Norra Kolonnvägen

Esbogatan

Esbobron/tunneln

Källa: Trafikkontoret