ANNONS

Hästskit hotar Vallentunasjön

Thomas Lorsell (MP) befarar att gödseltippningen kan förstöra för reningsprojektet i Vallentunasjön.
Thomas Lorsell (MP) befarar att gödseltippningen kan förstöra för reningsprojektet i Vallentunasjön.
Sedan Hagbytippen slutade ta emot hästgödsel förra året är det oklart var gödsel som tidigare lämnades in där tar vägen.

En del tjuvdumpas, vilket orenar Vallentunasjön.
ANNONS

– Det är tråkigt att arbeta mot övergödning som vi gör i Vallentunasjön när det läcker ut på annat håll, säger Anna Winnersjö Ahlgren, miljöinspektör på kommunen.

I fredags var hon ute och kontrollerade en runt 200 meter lång och runt fyra meter bred gödselsträng som dumpats på en åker i kommunen.

– Det är mot den lagstiftning som finns att tippa gödsel så.

När snösmältningen kommer igång kan näringsämnena från gödslet läcka ut i åkerdräneringssystemet och vidare ut i de vattendragen som har sitt utlopp i Vallentunasjön. Där arbetar kommunen nu intensivt med utfiskning, just för att få bukt med övergödning som redan finns i sjön, orsakad av ett tidigare undermåligt avloppssystem och ett månghundraårigt jordbruk runt sjön. Att tippning av gödsel hotar att vända sjöns utveckling åt fel håll upprör Tomas Lorsell (MP).

– Är det verkligen värt att slösa skattemedel på utfiskningen om nya näringsämnen läcker in.

Han efterlyser fler och bättre kontroller av var gödsel tar vägen. Något som också är på gång. Under våren kommer inspektioner av gödselhantering att genomföras på ett antal gårdar.

– Gödselhanteringen är ett problem i hela landet, säger Anna Winnersjö Ahlgren.

Förra våren slutade Hagbytippen att ta emot hästgödsel av smittskyddsskäl. Nu är det oklart var gödsel som tidigare lämnats in där tar vägen.

Flera hästgårdar som Mitt i Vallentunasteget pratar med uppger att de har ett kontrakt med en bonde som använder gödslen på sina åkrar.

ANNONS

Anna Winnersjö Ahlgren menar dock att det att viktig att kunskapen om reglerna kring gödselhantering höjs. Om vattendragen i Vallentuna förorenas påverkar det även vattenkvaliteten i Mälaren och slutligen Östersjön.

– Vallentuna är en av de kommuner som har klassats som extra känsligt för nitritövergödning, säger Anna Winnersjö Ahlgren.