Hästtrafik drabbas när E18 byggs om

Ombyggnation väntar vid E18 i Gillinge/Rosenkälla.
Ombyggnation väntar vid E18 i Gillinge/Rosenkälla.
En ny trafikplats ska byggas i Gillinge. Nya ramper mellan väg 975 och E18 är en förutsättning för handelsplatsen som planeras. Men de hindrar ryttare.

Vägbygget ska börja 2018 i Gillinge i Vallentuna och Österåkers kommuner, enligt Trafikverkets plan.

Två av och påfartsramper mellan väg 975 och E18 ska byggas och anslutas till den befintliga bron över E18 i Gillinge.

Projektet är enligt trafikverket en förutsättning för den nya handelsområdet Rosenkälla. Det ska också underlätta för tung trafik från verksamheter i Gillinge.

Men för ryttare i trakten blir det inte lättare. Trafikverket vill helt förbjuda eller begränsa tiden då hästtrafik och ryttare ska tillåtas på bron.

Vallentuna kommun skriver i ett yttrande att de vill att en ny viadukt byggs över E18 för att möjliggöra ryttare och hästtrafik.

Omöjligt, menar Trafikverket och pekar på ett rampprojektet är tillfälligt i väntan på en en ny större trafikplats norr om Gillinge.