Havet kan ge dricksvatten

Rening av havsvatten skulle kunna vara ett alternativ till det kommunala VA-nätet. Politikern och folkpartisten Anders Henjer och Dyviksbon Robert Svensson tycker att Tyresö kommun ska driva ett reningsverk.
Rening av havsvatten skulle kunna vara ett alternativ till det kommunala VA-nätet. Politikern och folkpartisten Anders Henjer och Dyviksbon Robert Svensson tycker att Tyresö kommun ska driva ett reningsverk.
På Brevikshalvön finns många stora, fina hus – men inte alltid vatten i duschen.

Nu har Folkpartiet ­startat en arbetsgrupp för hållbara alternativ till kommunalt VA i Östra Tyresö.

I vissa områden i Östra Tyresö ligger rätten att få bygga ut sitt hus minst 15–30 år fram i tiden. I andra, som i Dyvik, finns den inte ens på kartan. Brist eller befarad brist på vatten gör att länsstyrelsen sedan ett par år tillbaka satt stopp för de undantag från gällande detaljplaner som kommunen tidigare gav.

Anders Henjer, Breviksbo sedan 1996, har efter personliga erfarenheter av kommunens svajiga och godtyckliga bygglovspolicy tagit klivet in i Folkpartiet och den kommunala politiken för att få till en förändring. Nyckeln till framgång, menar han, är att råda bot på bristen på vatten, till exempel genom avsaltning av havsvatten.

– Det finns fantastiska uppfinningar som redan används i andra skärgårdskommuner. För villa­ägaren blir det mycket billigare att installera än kommunalt VA och vattnet blir till och med renare än i de kommunala lösningarna då inte ens läkemedelsrester blir kvar i dricksvattnet, säger han.

Tillsammans med bland andra Dyviksbon Robert Svensson, som säljer en ny typ av biologiskt reningsverk, ingår han nu i en särskild Breviksgrupp inom Folkpartiet, vars mål är att kommunen eller de som bor i de aktuella områdena ska investera i avsaltningsanläggningar för att skynda på processen. Samtidigt ska nya hållbara avloppslösningar installeras. När tillgången på vatten säkrats kan Tyresö kommun tillåta betydligt större hus än de nu tillåtna 50 kvadratmetrarna.

En utredning som kommunen beställt av företagen Svefa och WSP pekar dock på lagtekniska svårigheter. Kommunen får råd­et att fortsätta med utbyggnad av det kommunala VA-nätet, dock gärna i snabbare takt och genom att vägarna även fortsättningsvis ska skötas av vägföreningarna. Samhällsbyggnadsförvaltningens högsta chefer har ställt sig bakom rapporten.

– Tjänstemännen vill fortsätta med sitt kommunala VA för att de alltid har gjort det. Varför ska Tyresöborna sitta med sinande brunnar och läckande avloppslösningar och vänta på kommunalt VA när det går att lösa, säger Anders Henjer.

Även kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) är positiv till de alternativa lösningar som Folkpartiet föreslår.

– Jag tror att det finns en framkomlig väg och jag hoppas att vi ska få fram ett regelverk som håller för juridisk prövning redan till nyår, säger han.

Fakta

Lång väntan på kommunalt VA

Ungefär 900 fastighetsägare kommer att få vänta på kommunalt vatten och avlopp så länge att kommunen i stället borde titta på andra alternativ, enligt Folkpartiets Breviksgrupp.

I siffran ingår samtliga fastig­heter i Bergholm som liksom ett par områden i inre Brevik fått beskedet att planarbetet ska påbörjas före 2030.

För fastighetsägare i yttre Brevik är kommunens besked att kommunalt VA ska byggas ut först efter 2030. För Dyvik finns inga planer alls.