Havsörn flitig gäst på Järvafältet

BARKARBY 192 fågelarter rapporterades på norra Järva- fältet under 2011. Det framgår av den rapport som Järvafältets ornitologiska klubb lämnat till kommunen. Antalet fågelarter är därmed bland det största sedan 1990, enligt den presentation som klubben redovisar. Även 2000 och 2005 noterades 192 fågel-arter. Bland annat gjordes 335 observationer av havsörn under 2011.