Havsörnen är på väg tillbaka

stockholm Havsörnarna blir allt fler. Stockholms ornitologiska förening har räknat antalet örnar de såg under en dag från Stockholm ända bort till Örebro.

– Vi räknade 25 örnar på Stockholmsdelen. Det glädjande är att de återtar sina gamla häckningsplatser vid Mälaren, säger Tomas Viktor, ordförande.

Sammantaget siktades 150 havsörnar under dagen.

Arten har varit nära att utrotas genom miljögifter som DDT och PCB som började användas på 1950-talet.