Hej, vad det nappar i Lötsjön!

Trivs i Lötsjön.
Trivs i Lötsjön.
Naturen kring Golfängarna och Lötsjön har inventerats i syfte att göra reservat av området.
Det har visat sig vara mycket livligt i både sjö och marker...

Under augusti har djur- och växtlivet kring Golfängarna och Lötsjön inventerats.

Bland annat drogs 581 fiskar, främst abborre och mört, men också tre gäddor upp ur sjön. Den största firren vägde drygt tre kilo. Men ingen idé att gå ut med spö – det råder strikt fiskeförbud i Lötsjön.

Inventering har också gjorts av miljöerna intill. En mängd svampar, som rödlistad tallticka och hasselticka upptäcktes, liksom sällsynta insekter.

Fågellivet i området visade sig vid inventeringen vara frodigt. Europas minsta art kungsfågel noterades liksom duvhök.

Undersökningarna ligger till grund för Sundbybergs inrättande av ett naturreservat. Exakt hur gränserna ska dras för det nya reservatet är inte klart än.

I november/december nästa år beräknas reservatet vara klart.