”Heja Lidingö” vill bygga ut

Lidingö Till gruppen ”Heja Lidingös” öppna möte förra måndagen kom personer som både är för och mot att centrum/Torsvik byggs ut.

– Vi hade en bra dialog på mötet, även om vi inte kan nå konsensus om det här, säger fastighetsägaren Bo Lindholm, som är med i gruppen.

Gruppen är positiv till att Lidingö byggs ut och tycker att det behövs bättre kommunikationer, nya grönområden, mindre buller, fler bostäder och arbetsplatser och bättre affärsutbud.

– Vi vill vara en motvikt till det vi vet kommer att komma – att många är negativa till utbyggnaden, säger Bo Lindholm.