Hela sommaren förstörd av bullret

Niclas Rörhamn med sonen Yngve, Glenn Pedersen och Peter Rehnfeldt öppnar hellre fönstren ut mot den trafikerade Fleminggatan än mot innergården där kylanläggningen på taket har bullrat hela sommaren.
Niclas Rörhamn med sonen Yngve, Glenn Pedersen och Peter Rehnfeldt öppnar hellre fönstren ut mot den trafikerade Fleminggatan än mot innergården där kylanläggningen på taket har bullrat hela sommaren.
En bullrande kylanläggning mullrar ut över innergården på Fleming­gatan 40.

AFA fastigheter som äger huset ska nu försöka dämpa bullret.

Men sommaren har redan blivit förstörd för flera av grannarna.

Kvarteret mellan Fleminggatan, Sankt Eriksgatan och Kronobergsgatan kallades tidigare bullerslummen. 1974 byggde man det nuvarande huset i fyrkant med en gemensam innergård för att minska bullret från de hårt trafikerade gatorna.

Men oljudet är tillbaka igen.

– Varma dagar låter det som 20 motorsågar eller gräsklippare här ute om man öppnar fönstren. Jag har ju möjlighet att gå till en park om jag vill ha tyst, det är värre för de äldre och funktionshindrade i huset som inte kan komma här­ifrån, säger Peter Rehnfeldt, en av grannarna.

För att kyla ner kontorshuset ut mot Sankt Eriksgatan och flera lokaler på Fleminggatan, bland anat Ö&B och Prisextra, har AFA Fastigheter installerat en kylanläggning på taket till kontors­huset.

Varma och soliga dagar jobbar den för högtryck. Och låter därefter.

Flera av grannarna i husen har inte kunnat öppna sina fönster eller vistas längre stunder på innergården under sommaren.

– Ingen orkar vistas i oljudet. Vissa öppnar hellre fönstren ut mot Fleminggatan trots trafiken bara för att slippa det konstanta ljudet, säger Peter Rehnfeldt.

Och grannen Glenn Pedersen håller med.

– Man går inte ut på gården när anläggningen är på som värst, säger han.

Åtta ärenden från den aktuella fastigheten ligger just nu på miljöförvaltningens bord enligt Jeanette Hagberg, enhetschef på miljö­förvaltningen.

– Det är uppenbart att de som bor i kvarteret känner sig bullerstörda, säger hon.

Man behöver inget tillstånd för att sätta upp kylanläggningar, men de måste av princip anmälas till miljöförvaltningen som för register över dem.

– Alla verksamheter ska ha en egenkontroll och bör mäta och se till att bullret inte stör, men det finns ingen lag på det, säger Jeanette Hagberg.

AFA Fastigheters rapport från i juni i år, där de mätte bullret i två lägenheter i huset visar att nivåerna ligger över de värden som Socialstyrelsen och Naturvårdsverket rekommenderar, när fläkten gick på 75 procents fart, både inne i ­lägenheterna och vid fasaden.

– Det är ett känt problem för oss. Vi har bytt ut den förra anläggningen mot en ny som orsakat störningarna. Vi gjorde en utredning före sommaren när vi fick reda på problemen och har förslag på hur vi ska komma tillrätta med dem, säger Lars Edberg, chef för förvaltningen inom AFA Fastig­heter.

Vilka förslag är det?

– Det är två problem med anläggningen, dels att fläktarna går på för hög hastighet, plus att vi behöver avskärma ljudet på något vis.

Gjorde man någon bullermätning innan man satte upp anläggningen?

– Nej, det går inte att mäta innan den är på plats. Ljudet beror bland annat på vindriktningen. Jag har inte själv varit där och lyssnat men det är självfallet olyckligt om folk blivit störda.

Under sommaren har man bara kunnat göra temporära lösningar, som att delvis sänka farten på anläggningen, då de ansvariga varit på semester. Men inom några veckor ska man påbörja mer permanenta åtgärder för att få bukt med problemet, enligt Lars Edberg.

Varma dagar låter det som 20 motorsågar eller gräsklippare här ute om man öppnar fönstren.Peter Rehnfeldt

Fakta

Här är bullret som stör oss mest

Det buller som allra flest stör sig på är just oljud från fasta installationer som hissar, fläktar och ventilation i fastigheter.

182 anmälningar om buller anmäldes till miljöförvaltningen i staden hittills i år.

59 av dem gällde buller från fasta installationer.

48 klagomål gällde krogar och uteserveringar.

38 klagomål rörde trafik och flyg.

14 klagomål rörde bygg- och vägarbeten.

Källa: Miljöförvaltningen