”Hela stenmuren bör åtgärdas”

SMEDBY Väsbybon Ulla Fridström tycker att stenmuren längs gångvägen till Smedby gård bör restaureras. Hon har lämnat in ett medborgarförs­lag om muren, som hon menar påminner om att det en gång var en jordbruksbygd.

Gun Bjurberg, forngårds-föreståndare på Gunnes gård, säger att gård har restaurerat den södra delen av muren. Men det är oklart om resten, som är uppmurad av sprängsten, kommer att restaureras eftersom det kostar mycket.